İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları 12963
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi 12849
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği 10825
Başkanlık ve yarı-başkanlık sistemi: Türkiye’de uygulanabilirliği tartışmaları 10146
İç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kapsamında meydana gelen değişimler 7751
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları 5330
Tedarik zinciri yönetiminde bulanık AHP yöntemi kullanılarak tedarikçilerin performansının ölçülmesi: otomotiv yan sanayiinde bir uygulama 4924
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri 4448
İşletmelerde Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Farklı Bir Yaklaşım: Değer Temelli Pazarlama 4294
Kurum imajı analizi ve bir belediye üzerindeki uygulamanın değerlendirilmesi 4249