İstatistikler

Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları 12719
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka İmajına Etkisi 12577
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği 10517
Başkanlık Ve Yarı-Başkanlık Sistemi; Türkiye’de Uygulanabilirliği Tartışmaları 10062
İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetlerinin Kapsamında Meydana Gelen Değişimler 7612
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları 5111
Tedarik zinciri yönetiminde bulanık AHP yöntemi kullanılarak tedarikçilerin performansının ölçülmesi: otomotiv yan sanayiinde bir uygulama 4920
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri 4238
İşletmelerde Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Farklı Bir Yaklaşım: Değer Temelli Pazarlama 4212
Kurum İmajı Analizi Ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi 4190