Istanbul Ticaret Universitesi: Recent submissions

 • Civelek, Mustafa Emre; Ertemel, Adnan Veysel (Karabuk University, 2018-03)
  New generation consumers have a tendency to rely more on digital media in their consumption process. This research aims to explain the purchasing behavior of Generation Y consumers. Effects of the peer to peer interactions ...
 • Sözer, Edin Güçlü; Civelek, Mustafa Emre (www.isarder.org, 2018-03)
  Customer Experience (CeX) and Brand Switching Behavior (BsB) of customers play an important role in the market performance of brands. The underlying relationship between these two constructs to shed light into the success ...
 • Çamdereli, Mete; Kocabay Şener, Nihal; Önay Doğan, Betül; 17206; 16440; 176937; İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016)
  Medya ve din konusunda alandaki boşluğu farkına vardığımızda bir derleme çalışma yapmaya karar verdik. Medya ve Din çalışmamızın birinci kitabi ilgi ile karşılandı ve daha kitap yayınlanmadan bir sempozyum düzenleme kararını ...
 • Özbay, Rahmi Deniz (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Doğa bilimleri ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiler birbirinden koparılamaz. Entropi bu ilişkileri en açık biçimde gösteren yaklaşımlardan biridir. Çevre araştırmalarının artmasıyla, ekonomik faaliyetlerin yapıldığı ...
 • Ekmekçi, İsmail (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  İç hava kalitesinin insanların iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle kimya sektöründe de önemi gittikçe artmaktadır. Bu bakımdan çalışanların günün en az 8 saatini geçirdiği bu çalışma ...
 • Tarım, Mehveş (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Bir ülkenin endüstriyel gelişimi açısından kimya sektörü çok önemlidir. Kimyasalların üretimde kullanımının artmasıyla çevre ve sağlığa zararları da ortaya çıkmaktadır. Ürün çeşitliliğinin fazla olması, örgütsel yapı ve ...
 • Yıldırım Özer, Sevcan; Çevikcan, Emre (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Tedarik edilen parçalarda tespit edilemeyen kusurlar üretim hattında büyük kayıplara neden olmakta ve müşteri memnuniyetinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu nedenle, kusurlu ürünlerin üretim sistemine girmesine engel ...
 • Kara, Ahmet (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  The purpose of this paper is to construct a model of research performance, based on a demand-and-supply set-up, in a cross-disciplinary context and simulate the trajectory of research performances. We take into account the ...
 • Kirişci, Murat; Öncel, Deniz (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  The aim of this article is to present a new algorithm based on minimum spanning trees. Minimum Spanning Trees have long been used in data mining, pattern recognition and machine learning. However, it is difficult to apply ...
 • Kaya, Ömer Faruk; Öztürk, Erdinç (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Günümüzde artık bir yaşam biçimi halini alan bilgisayar dünyasında dosyaları, bilgileri özetle veriyi korumak en önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle paylaşımlı ve halka açık iletişim sistemlerinde veri ...
 • Güngör, Ali; Öztürk, Erdinç (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Günümüzde akıllı tablet ve cihazlar sayesinde bilgisayar çağı bir üst seviyeye çıkmış bulunmakta ve yaşam standartlarımız da bu doğrultuda değişmektedir. Kullandığımız ödeme sistemleri, kredi kartları, debit kartlar vb. ...
 • Başar, Emel (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Yaşam sürdürme analizi (survival analysis), iyi tanımlanmış bir başlangıç noktasından itibaren ölçülen ve önceden tanımlanmış herhangi bir olayın gerçekleşmesine kadar geçen zaman sürelerinden oluşan verinin analizinde ...
 • Dawd, Sebrina Tadesse; Ayvaz, Berk (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Last decades, scheduling problems have attracted researchers because of the fact that they play a critical role in production planning. This paper studies to minimize the sum weight of lateness on a single machine scheduling ...
 • Eren, Tuğba; Kaçtıoğlu, Sibkat (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmada, TÜİK’den elde edilen Türkiye’nin yıllık doğal gaz tüketim verileri ve nüfus verileri analiz edilerek, Gri model (1,1) modeli ile 2017 – 2030 dönemi için nüfus ve doğal gaz tüketim tahminleri elde edilmiştir. ...
 • Gülsün, Bahadır; Şahin, Gülbahar (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Tesis yeri seçimi gibi stratejik kararlar çoğu durumda birbirleriyle çelişen, pek çok kriterin dikkate alınması gereken kararlardır. Bir gıda firmasının yeni bir tesis açma ihtiyacı sonucu tesis yeri seçimi problemi ortaya ...
 • Civelek, Mustafa Emre (Zea E-Books, 2018-03-12)
  Structural Equation Modeling is a statistical method increasingly used in scientific studies in the field of Social Sciences. Nowadays, it is a preferred analysis method especially in doctoral dissertations and academic ...
 • Civelek, Mustafa Emre; Çemberci, Murat; Günel, Deniz (Scholars' Press, 2018)
  The boundaries of the organization have become increasingly vague and have moved to the global dimension, even for the companies operating locally. This has exposed serious challenges to the companies. The globalization ...
 • Güçlü Sözer, Edin; Civelek, Mustafa Emre; Çemberci, Murat (Zea E-Books, 2018-01-30)
  Each and every day, enterprises are making business processes more efficient; this is possible because of revolutionary developments in information technologies. At the same time, however, these developments seriously ...
 • Yılmaz, Ayşe Büşra; Işıkdoğan, Cem (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017-12)
  İnsanlık tarihinin en başından beri var olan iletişim, süreç içerisinde farklı bir boyuta evrimleşmiştir. Hızla değişen ve yenilenen teknoloji, bireylerin istek, sorun ve ihtiyaçlarına yanıt verir şekilde iletişim araçlarının ...
 • Gökçe, Hatice (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017-12)
  Mecid Mecidi’nin kendine has bir sinema dili olduğu söylenebilir. Bilhassa çocuklar ve kadınlar üzerinden fıtrat temelinde kurguladığı karakterler doğunun mistik öyküleri içinden, estetik bir sanat diliyle beyaz perdede ...