İstanbul Ticaret Üniversitesi

Trust building model of customers on B2C websites: a research on generation Y customers

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.