İstanbul Ticaret Üniversitesi

How does customer experience shape the attitude towards and intention to brand switching?

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.