İstanbul Ticaret Üniversitesi

Strategic excellence in post-digital cosystems: A B2C perspective

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.