İstanbul Ticaret Üniversitesi

Medikal/estetik televizyon programlarının muhafazakâr kadın izleyici alımlamasına yönelik bir etnografik çalışma

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.