İstanbul Ticaret Üniversitesi

Social entrepreneurship as a tool for creating competitive advantage: a theoretical approach

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.