İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ticari bir kavram olarak misafirperverlik: girişimcilik ekseninde yeniden yapılanma

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.