AKADEMİK AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

DSpace, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Kurumsal Akademik Açık Erişim Sistemi'dir. İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde bulunan bölüm ve birimlerin entelektüel birikimini ve yayınlarını bir araya toplayarak, dijital açık arşivi oluşturur. Açık erişim sistemi ile kurum bünyesinde üretilen kitap, makale, bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, veri setleri, görüntüler, ses ve video dosyaları, vb. gibi akademik çalışmalar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların daha fazla sayıda araştırmacıya ulaşmasını sağlayarak bilim insanlarının geniş kitlelerle buluşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

DSpace'deki Bölümler

Recently Added

 • Civelek, Mustafa Emre; Ertemel, Adnan Veysel (Karabuk University, 2018-03)
  New generation consumers have a tendency to rely more on digital media in their consumption process. This research aims to explain the purchasing behavior of Generation Y consumers. Effects of the peer to peer interactions ...
 • Sözer, Edin Güçlü; Civelek, Mustafa Emre (www.isarder.org, 2018-03)
  Customer Experience (CeX) and Brand Switching Behavior (BsB) of customers play an important role in the market performance of brands. The underlying relationship between these two constructs to shed light into the success ...
 • Çamdereli, Mete; Kocabay Şener, Nihal; Önay Doğan, Betül; 17206; 16440; 176937; İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2016)
  Medya ve din konusunda alandaki boşluğu farkına vardığımızda bir derleme çalışma yapmaya karar verdik. Medya ve Din çalışmamızın birinci kitabi ilgi ile karşılandı ve daha kitap yayınlanmadan bir sempozyum düzenleme kararını ...
 • Özbay, Rahmi Deniz (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  Doğa bilimleri ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiler birbirinden koparılamaz. Entropi bu ilişkileri en açık biçimde gösteren yaklaşımlardan biridir. Çevre araştırmalarının artmasıyla, ekonomik faaliyetlerin yapıldığı ...
 • Ekmekçi, İsmail (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
  İç hava kalitesinin insanların iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma verimi ile doğrudan ilişkisi nedeniyle kimya sektöründe de önemi gittikçe artmaktadır. Bu bakımdan çalışanların günün en az 8 saatini geçirdiği bu çalışma ...

View more