AKADEMİK AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

DSpace, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Kurumsal Akademik Açık Erişim Sistemi'dir. İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde bulunan bölüm ve birimlerin entelektüel birikimini ve yayınlarını bir araya toplayarak, dijital açık arşivi oluşturur. Açık erişim sistemi ile kurum bünyesinde üretilen kitap, makale, bildiri, tez, teknik rapor, fotoğraf, harita, ön baskı, veri setleri, görüntüler, ses ve video dosyaları, vb. gibi akademik çalışmalar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların daha fazla sayıda araştırmacıya ulaşmasını sağlayarak bilim insanlarının geniş kitlelerle buluşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

DSpace'deki Bölümler

Recently Added

View more