Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi3164
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2760
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2679
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları2497
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları2266
4-18 yaş arası farklı gelişim gösteren çocuk anneleri ile normal gelişim gösteren çocuk annelerinin travma sonrası büyüme özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi2181
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma1793
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri1737
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık1591
Toplumsal cinsiyet bağlamında kuramsal yaklaşımlar: bir literatür taraması1507