Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2724
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2640
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi2450
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları1739
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları1739
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma1282
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık1157
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri1106
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği1093
Otomotiv yan sanayinde yalın üretim uygulaması1040