Total Visits

Views
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi2946
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2749
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2671
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları2302
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları2140
4-18 yaş arası farklı gelişim gösteren çocuk anneleri ile normal gelişim gösteren çocuk annelerinin travma sonrası büyüme özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi1983
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma1665
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri1546
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık1456
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği1396