Total Visits

Views
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2724
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2640
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi2444
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları1736
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları1729
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma1281
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık1150
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri1104
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği1091
Otomotiv yan sanayinde yalın üretim uygulaması1036