Total Visits

Views
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2685
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2638
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi2388
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları1672
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları1656
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma1231
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık1120
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği1067
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri1062
Otomotiv yan sanayinde yalın üretim uygulaması994