Total Visits

Views
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2738
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi2715
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2662
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları2073
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları1936
4-18 yaş arası farklı gelişim gösteren çocuk anneleri ile normal gelişim gösteren çocuk annelerinin travma sonrası büyüme özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi1544
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma1506
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri1313
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık1312
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği1259