Total Visits

Views
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2313
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2042
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi1894
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları1411
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları1201
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma946
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği860
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık858
Otomotiv yan sanayinde yalın üretim uygulaması844
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri838