Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi308
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği279
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri239
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları211
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları151
Tüketici davranışına yönelik araştırmalarda alternatif bir teknik : etnografik araştırma135
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık117
İç kontrol ve iç denetim faaliyetlerinin kapsamında meydana gelen değişimler112
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği107
Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım105