Toplam Ziyaretler

Görüntülemeler
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları217
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği216
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri191
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi181
Tüketici davranışına yönelik araştırmalarda alternatif bir teknik : etnografik araştırma127
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma104
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları103
Gündem belirleme kuramı çerçevesinde siyasal karar verme sürecine sosyal medya etkisinin incelenmesi96
Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal yaklaşım95
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği89