Total Visits

Views
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2726
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2645
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi2505
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları1793
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları1775
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma1322
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık1180
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri1151
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği1113
Otomotiv yan sanayinde yalın üretim uygulaması1071