Total Visits

Views
Kurumsal sosyal sorumluluğun marka imajına etkisi3068
Veri madenciliği ve Türkiye’deki uygulama örnekleri2757
Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli ve geleceği2678
Veri madenciliği modelleri ve uygulama alanları2415
Bölgesel kalkınma farklılıklarının giderilmesinde etkin bir araç: bölgesel planlama ve bölgesel kalkınma ajansları2221
4-18 yaş arası farklı gelişim gösteren çocuk anneleri ile normal gelişim gösteren çocuk annelerinin travma sonrası büyüme özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi2116
Sosyal medya kullanımı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma1746
Dijital ekonomide teknoloji bağımlılığı ve çözüm önerileri1669
Kadın - erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık1548
İnsan kaynakları yönetiminde bilişim teknolojisinin kullanımına yönelik bir araştırma: Tekirdağ örneği1443