Recent Submissions

  • Kütüphanenin üniversiteye ve çevresine etkisi 

    Karakol, Onur Yaşar (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2019)
    Bu çalışmada, 55. Kütüphane Haftası nedeniyle İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Kütüphanesinde düzenlenen söyleşide bahsi geçen kütüphanenin üniversiteye ve çevresine olan etkisi üzerine kısa bir değerlendirme yapılmaktadır.