Show simple item record

dc.contributor.authorToplu, Duygu
dc.contributor.authorAkça, Meltem
dc.date.accessioned2014-10-24T13:43:02Z
dc.date.available2014-10-24T13:43:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/709
dc.description.abstractBir organizasyonun değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi ve yaşamına devam edebilmesi için sürekli öğrenme prensibini benimsemiş olması son derece önem taşımaktadır. Çalışanlarına gereken önemi veren ve onların öğrenme isteklerinin artmasını sağlayan organizasyonların daha başarılı olacakları düşünülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmada öğrenen organizasyonlardaki bireylerin güçlendirilmiş çalışanlar olup olmadıkları, öğrenen organizasyon yapısının psikolojik güçlendirme ile ilişkisi ve psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle öğrenen organizasyon ile psikolojik güçlendirme arasındaki ilişkiler ve daha sonra da öğrenen organizasyonun psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisi ve bu etkinin hangi boyuttan kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenen organizasyona ilişkin özelliklerin, psikolojik güçlendirme üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve bu durumda öğrenen organizasyon haline gelmiş bir işletmede psikolojik güçlendirmenin de yüksek olacağı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractPersistence of an organization and its adaptation to changing environment is very crucial in organizational context. The organizations which give necessary importance to their employees’ needs and foster their willingness to learn, are expected to be more succesful than others. The purpose of this study is to investigate the effects of learning organizations’ characteristics on psychological empowerment. Within this context, first the relationship between learning organization and psychological empowerment, then the effects of learning organizations’ characteristics on the psychological empowerment are investigated. According to the results of the study, learning organizations are supposed to have psychological empowered employees because of their organization’s characteristics.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğrenen Organizasyonen_US
dc.subjectPsikolojik Güçlendirmeen_US
dc.subjectGüçlendirme
dc.subjectLearning Organizations
dc.subjectPsychological Empowerment
dc.subjectEmpowerment
dc.titleÖğrenen organizasyonun psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisi: kamu sektöründe bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe effect of learning organizations on psychological empowerment: a research in public sectoren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR112549en_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage275en_US
dc.identifier.endpage235
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record