Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Ali İhsan
dc.date.accessioned2014-10-24T11:51:32Z
dc.date.available2014-10-24T11:51:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/702
dc.description.abstractBelediye şirketlerinin özelleştirilmesi, konuyla ilgili özel kanun kapsamına alınmış, ancak Özelleştirme İdaresi yerine kendi organlarıyla yürütülmesi öngörülmüştür. Özelleştirme mevzuatının düzenlenmesi esnasında, gerek kanun gerekse ikincil mevzuatta, mahalli idareler dikkate alınmamıştır. Belediye şirketlerinin özelleştirilmesi uygulamasıyla ilgili yeterli tecrübe ve yargı içtihatları henüz gelişmemiştir. Bu nedenle uygulamada bir çok hukuki tereddütler oluşmaktadır. Yerel yönetimlerin idari özerkliği ilkesi çerçevesinde, konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Belediyelerin şirketlerdeki hisselerini özelleştirmek için özel bir kanuna gerek bulunmamaktadır. Diğer kamu mal varlıklarının satışında kullanılan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, şirket hisselerinin satışı için de uygundur. Bu kanunda yapılacak çok kısa bir düzenleme ile, kanun özelleştirme işlemlerinde de uygulanabilecektir.en_US
dc.description.abstractPrivatisation of municipality affiliates have been regulated in general privatisation law, but instead Privatisation Administration, it have regülated to carry aut by their organs. During regülating of privatisation, -in law or in secondary laws- local administration havent been taken into consideration. There is not enough experiences about privatisation of municipality affiliates and juctice ınterpretations. So that it coming into being a lot of lecal hesitations in practice. As a result, it must be making new regulations about this subject, in extent of local administration’s autonomy. İt is not necessary to make a special law, for privatisation of municipality affiliates. 2886 numbered State Awarding Law which using for selling other state properties, is suitable for privatisation of municipality affiliates. By making a short change in this law, it would be using privatisation procedure.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖzelleştirmeen_US
dc.subjectBelediye Şirketlerien_US
dc.subjectKamu Hizmeti
dc.subjectPrivatisation
dc.subjectMunipality Affiliates
dc.subjectPublic Service
dc.titleBelediye şirketlerinin özelleştirilmesi sürecinde bazı hukuki sorunlaren_US
dc.title.alternativeSome legal problems during the privatisation of municipality affiliatesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage149en_US
dc.identifier.endpage114
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record