Show simple item record

dc.contributor.authorCengiz, Dicle
dc.contributor.authorHısım, Erim
dc.date.accessioned2014-10-15T13:19:13Z
dc.date.available2014-10-15T13:19:13Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/644
dc.description.abstractFaktör Analizi sosyal bilimlerde oldukça sık kullanılan bir istatistiksel analizdir. Değişken sayısının fazla olması durumunda indirgeme yapma ve değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını ortadan kaldırma amacı ile kullanılmaktadır. Bununla birlikte, değişkenlerin ağırlık vererek değerlendirilmesi konusunda da yararlanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, faktör analizinin bu özelliklerini yetkinlik envanteri değerlendirmesinde kullanarak, bu değerlendirmeyi objektif hale getirilebileceğini göstermektir. Aynı zamanda yetkinlik envanterinin bu değerlendirme sonuçlarını performans tahmininde kullanılabileceğini istatistiksel olarak gösterilmesi amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractFactor Analysis is a statistical analysis used quite often in the social sciences. When there are more variables to analyze, reduction variables are used with the aim of eliminating multicolinearity structure.. The purpose of this study, using factor analysis in the evaluation of these properties competency inventory, this assessment can be made objectively show. At the same time the inventory of competence is intended to show statistically that can be used to estimate the performance evaluation results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFaktör Analizien_US
dc.subjectYetkinliken_US
dc.subjectFactor Analysis
dc.subjectCompetence
dc.titleFaktör analizi ile ağırlıklandırarak yetkinlik envanterinin değerlendirmesi ve performans değerlendirmeye etkisien_US
dc.title.alternativeAssesment of competence inventory by using factor analysis and its effects on assesment of performansen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR178332en_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi,Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümüen_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage115en_US
dc.identifier.endpage178
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record