Show simple item record

dc.contributor.authorKorap, Levent
dc.date.accessioned2014-09-29T13:49:25Z
dc.date.available2014-09-29T13:49:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn9789756516317
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/469
dc.description.abstractBu çalışmada neo-klasik büyüme kuramına dayalı yakınsama öngörüsü 26 OECD ülkesine ait kişi başına reel gelir verileri kullanılarak yeniden incelenmeye çalışılmaktadır.Çağdaş bazı panel birim kök sınamaları dikkate alınarak 1970 – 2007 örneklem dönemi için elde edilen temel bulgular OECD ülkeleri kişi başına reel gelir düzeylerinin lider ülke olarak seçilen ABD kişi başına reel gelir düzeyine yakınsamasının reddedilemediğini göstermektedir. Buna karşılık, OECD ülkeleri kişi başına reel gelir düzeylerinin OECD ortalama kişi başına reel gelir düzeyine yakınsamasının dikkate alınması durumunda panel birim kök sıfır varsayımının gerçek veriler tarafından desteklendiği görülmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this paper the convergence hypothesis based on the neo-classical growth theory is tried to be re-examined by using per capita real income data of 26 OECD countries. Considering some contemporaneous panel unit root tests for the 1970 – 2007 sample period, the main findings obtained indicate that we are unable to reject that the per capita real income levels of OECD countries converge to the USA per capita real income level, chosen as the benchmark country. However, when the convergence of per capita real income levels of OECD countries to the average of OECD per capita real income level is considered, the panel unit root null hypothesis is seen to be supported by the actual data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelir Düzeyi Yakınsamasıen_US
dc.subjectPanel Birim Kök Sınamalarıen_US
dc.subjectOECD Ekonomileri
dc.subjectIncome Level Convergence
dc.subjectPanel Unit Root Tests
dc.subjectOECD Economies
dc.titleOECD ülkeleri için ekonomik yakınsama öngörüsünün zaman serisi panel birim kök yöntemleri ile sınanmasıen_US
dc.title.alternativeAn essay upon testing economic convergenge hypothesis with time series panel unit root methods for the OECD countriesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR121634en_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue17
dc.identifier.startpage189
dc.identifier.endpage206
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record