Show simple item record

dc.contributor.authorYavuz, Cansu
dc.date.accessioned2019-06-25T12:07:08Z
dc.date.available2019-06-25T12:07:08Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11467/2660
dc.description.abstractÖnalım hakkı, yasal ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak ikiye ayrılmaktadır. Önalım hakkının türlerinin özelliklerine ve birbirlerinden farklı yönlerine kısaca değindikten sonra esas konu başlığımız olan önalım hakkından feragatın türlerinin neler olduğunu belirtip, her iki feragat türünün etkisine değineceğiz. Biz bu makalede, önalım hakkının feragat yöntemiyle nasıl sona ereceği ve feragatın usulî şeklinin ne olduğu üzerine yoğunlaşarak, önalım hakkından feragatın hangi hüküm ve sonuçları doğuracağından da kısaca bahsedeceğiz.en_US
dc.description.abstractPreemption right is the legal and contractual right, which can be of two kinds. First, the types of the preemption right will be discussed shorttly, depending on their characteristics and different ways of realization. After the author will focus on the main topic, which includes the waiver from the preemption right, the types of such waiver and the resulting effect of such waiver. İn this article the author will discuss the consequences and the legal effect of the waiver of the preemption wight, focusing on the method and the procedural form of the waiver from the preemption right.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYasal önalım hakkıen_US
dc.subjectSözleşmeden doğan önalım hakkıen_US
dc.subjectÖnalım hakkından feragaten_US
dc.subjectMutlak feragaten_US
dc.subjectNisbî feragaten_US
dc.subjectKısmî feragaten_US
dc.subjectLegal preemptionen_US
dc.subjectContractual preemptionen_US
dc.subjectRight of the preemption waiveren_US
dc.subjectUtter waiveren_US
dc.subjectPartial waiveren_US
dc.titleSözleşmeden doğan ve yasal önalım hakkından feragaten_US
dc.title.alternativeContractual and legal preemption waiveren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage193en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record