Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Ahmet Oğuz
dc.date.accessioned2019-06-25T11:10:56Z
dc.date.available2019-06-25T11:10:56Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11467/2657
dc.description.abstractThe Syrian War has led to a refugee crisis due to which over 4.9 million Syrians have fled the country. Turkey holds over 3.5 million Syrian refugees which demands immediate attention for economic and social integration of these refugees. Economic integration has been very problematic due to a lack of labor market integration. Problems still exist after the legal changes in work permit processing for Syrians made in January 2016. Entrepreneurship provides an alternative for economic integration of Syrians into Turkey. In addition, migrant entrepreneurs are able to provide employment opportunities to other migrants as well as locals, increase investment, and boost economic activity. This study focused on finding the problems faced by Syrian entrepreneurs and the opportunities which are available for them in the Turkish market. The authors conducted semi-structured interviews with 10 Syrian entrepreneurs in different districts of Istanbul. The results show that Syrian entrepreneurs face many hurdles including language barrier, high business costs, transparency of market opportunities, access to finance, lack of knowledge about commercial and taxation law, lack of governmental/non-governmental support, and discrimination. Opportunities for Syrian entrepreneurs include large Syrian ethnic communities, ease of registration, social networks, and at times leniency by governmental authorities.en_US
dc.description.abstractSuriye’de başlayan iç savaş 4,9 milyonun üzerinde Suriyeli’nin ülke dışına gitmesine neden olan bir mülteci krizi yaratmıştır. Bu mültecilerin yaklaşık 3,5 milyonu Türkiye’de yer almakta ve ekonomik ve sosyal entegrasyona ilişkin acil önlemlere ihtiyaç duymaktadır. Ekonomik entegrasyon özellikle emek piyasasında yaşanan güçlüklerden ötürü oldukça sorunlu bir durumdadır. Ocak 2016’da Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin çalışma izni sürecini kolaylaştıran düzenlemeye ragmen halen güçlükler devam etmektedir. Bu noktada girişimcilik Türkiye’deki Suriyelilerin entegrasyon süreci için önemli bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak göçmen girişimcilerin bulundukları ülkede göçmenler kadar yerli vatandaşlara da iş yaratma becerilerine sahip olmaları, yatırımları arttırmaları ve ekonomik büyümeyi desteklemeleri bu alanı daha önemli kılmaktadır. Bu çalışma Türkiye piyasasında faaliyette bulunan Suriyeli göçmenlerin karşılaştıkları güçlükler ve fırsatları araştırmaya odaklanmıştır. Çalışmada İstanbul’daki 10 Suriyeli girişimci ile yarı-yapılandırılmış mülakat tekniği ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda Suriyeli girişimcilerin dil bariyeri, yüksek işletme maliyetleri, pazar fırsatlarına erişim güçlükleri, finansmana erişimi, vergi ve yasal düzenlemelere ilişkin bilgiye erişimi, kamu ve STK desteği eksikliği ve ayrımcılık gibi sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Öte yandan yüksek sayıda Suriyeli mültecinin yarattığı pazar fırsatları, iş kurma kolaylığı, sosyal ağlar ve kamu otoriteleri desteği önemli fırsatlar olarak görülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEconomic Integrationen_US
dc.subjectMigrant Entrepreneurshipen_US
dc.subjectRefugeesen_US
dc.subjectSyrian Entrepreneursen_US
dc.subjectEkonomik entegrasyonen_US
dc.subjectGöçmen girişimciliğien_US
dc.subjectMültecileren_US
dc.subjectSuriyeli girişimcileren_US
dc.titleSyrian entrepreneurs in Turkey: challenges and opportunitiesen_US
dc.title.alternativeTürkiye’deki Suriyeli girişimciler: güçlükler ve fırsatlaren_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6333-728Xen_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue34en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage130en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record