Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, İlker Kıymetli
dc.contributor.authorÖzbirecikli, Mehmet
dc.date.accessioned2019-04-18T08:11:29Z
dc.date.available2019-04-18T08:11:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2149-3669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2601
dc.description.abstractKamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından hazırlanan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Hakkında 30138 Sayılı Tebliğ 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu tebliğin amacı, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TMS/TFRS) uygulamayan işletmelerin konsolide ve bireysel finansal tablolarının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sağlamasını temin etmek için BOBİ FRS’nin yürürlüğe konmasıdır. Bu çalışmada, BOBİ FRS’de yer alan ilkelerin TMS/TFRS ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği/Vergi Usul Kanunu (MSUGT/VUK) ile karşılaştırılması suretiyle TMS/TFRS ve MSUGT’ye göre BOBİ FRS’nin Türkiye’de muhasebe uygulamalarına ne tür değişiklikler getirdiğinin ortaya konulması amaçlanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe notification numbered 30138 on Financial Reporting Standards for Large and Medium Sized Enterprises (BOBI FRS in Turkish abbreviation) prepared by Public Oversight Accounting and Auditing Standards Board (KGK in Turkish abbreviation) was enacted by the Official Gazette dated 29th of July 2017. The objective of the Notification is to put into effect BOBI FRS in order to ensure entities, which are subject to independent audit, but do not apply Turkish Accounting Standards/Turkish Financial Reporting Standards (TMS/TFRS in Turkish abbreviation), to present consolidated and separate financial statements providing fair,useful and comparable financial information. The present study aims to reveal what BOBI FRS brings to accounting practices for large and middle-sized enterprises in Turkey by comparing principles in BOBI FRS to principles in TMS/TFRS and Current Local Accounting Application System in Turkey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBOBİ FRSen_US
dc.subjectTMSen_US
dc.subjectMSUGTen_US
dc.subjectTürkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarıen_US
dc.subjectTurkish Accounting Standards/Turkish Financial Reporting Standardsen_US
dc.titleBobi Frs’nin Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Değişiklikler: Bobi Frs, Tms/Tfrs Ve Mevcut Muhasebe Sistemi Çerçevesinde Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeChanges The Bobi Frs Has Brought To Accounting Practices: An Investigation On Bobi Frs, Tms/Tfrs And Current Local Accounting Systemen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümüen_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.identifier.startpage462en_US
dc.identifier.endpage484en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record