Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbirecikli, Mehmet
dc.contributor.authorŞen, İlker Kıymetli
dc.date.accessioned2019-04-17T11:16:39Z
dc.date.available2019-04-17T11:16:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2599
dc.description.abstractThe present study aims to investigate the main lines of vocational training and ethics education in Turkey from past to today in order to discuss the elements which are likely to play role on the efficacy of ethics education. To do this, first the social and economic rules of Akhism and the Guild System (the Loncas), forming the economic and social infrastructure of Turkish private enterprises in between the 13th – 16th Centuries are investigated. Second, the modern vocational training and ethics education in accounting profession throughout education process from primary school to accounting-related training period are investigated. Then, by considering the International Education Standards for Professional Accountants (IES)-4, the study suggests an ethics education process and compares it to the current ethics education and vocational training process of today’s Turkey in order to reveal where we are. Thus, the study emphasizes crucial points and shortcomings in ethics education process and discusses why ideal vocational training and ethics education in accounting profession could not be reached.en_US
dc.description.abstractBu çalışma etik eğitimin etkinliğinde rol oynaması muhtemel olan unsurların tartışma konusu edilmesi için Türkiye’de mesleki eğitim ve etik eğitimin ana hatlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için öncelikle 13 – 16. Yüzyıllarda Türk özel sektörünün ekonomik ve sosyal altyapısını şekillendiren Ahilik ve Lonca sisteminin ekonomik ve sosyal kuralları incelenmektedir. İkinci olarak muhasebe mesleğinde modern mesleki eğitim ve etik eğitimi, ilkokuldan muhasebe ile ilgili mesleki eğitime kadar uzanan süreçte incelenmektedir. Daha sonra, etik eğitimin bulunduğu yeri ortaya çıkarmak amacıyla, 4 nolu Muhasebeciler için Uluslararası Eğitimi Standardı da dikkate alınarak bir etik eğitim süreci önerilmekte ve önerilen eğitim süreci Türkiye’de günümüzün mevcut etik eğitimi ve mesleki eğitim süreci ile kıyaslanmaktadır. Böylece çalışma, muhasebe mesleğinde ideal bir etik eğitiminin ve mesleki eğitimin sağlanamamasına neden olan önemli noktaları ve eksiklikleri vurgulamaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMuhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVocational Training in Accountingen_US
dc.subjectEthics Educationen_US
dc.subjectAkhismen_US
dc.subjectMuhasebe Eğitimien_US
dc.subjectEtik Eğitimen_US
dc.subjectAhiliken_US
dc.titleEthics Education And Vocational Training Process Of Accounting And Auditing Professions In Turkey: A Historical Perspectiveen_US
dc.title.alternativeTürkiye’de Muhasebe Ve Denetim Mesleklerinde Etik Eğitim Ve Mesleki Eğitim Süreci: Tarihsel Bir Bakış Açısıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe Bilim Dünyası Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümüen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage116en_US
dc.identifier.endpage143en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record