Show simple item record

dc.contributor.authorŞen, İlker Kıymetli
dc.contributor.authorHatunoğlu, Zeynep
dc.contributor.authorTerzi, Serkan
dc.date.accessioned2019-04-17T09:14:45Z
dc.date.available2019-04-17T09:14:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1550-1329
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2596
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, muhasebe araştırmalarında muhasebe eğitiminin yeri ve öneminin tespit edilmesidir. Bu amaç için MÖDAV, MUFAD, BAKIŞ ve MUVU’da yayınlanan makaleler incelenmiştir. Analize dahil edilen dergilerde 2009-2015 yılları arasında yayınlanan makaleler üzerinden araştırma yürütülmüştür. Araştırmada yöntem olarak bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda muhasebe alanında en fazla yayının MÖDAV’da yer aldığı, 2013 yılında en az yayının yer aldığı tespit edilmiştir. Muhasebe eğitiminin ise toplam çalışmalar içindeki payının %6 olduğu, daha çok yardımcı doçent unvanına sahip olan yazarların çalışma yaptığı ve çalışmalarda büyük oranda makaleler ve bildirilerden yararlanıldığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the place and importance of accounting education research in accounting. For this purpose, articles published in MODAV, MUFAD, BAKIŞ and JATS were examined. The research was conducted through the articles published in journals included in the analysis between the years 2009 – 2015. In this research bibliometric analysis technique was used as a research method. In the result of analysis, it has been found that maximum publication in the accounting field takes place in MODAV and the least publication in accounting field is done in 2013. It has been observed that the share of the accounting education papers in total publications was 6%, author which has title of assistant professor worked out more and largely articles and presentations were used in studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebe Eğitimien_US
dc.subjectMuhasebe Araştırmalarıen_US
dc.subjectBibliyometrik Analizen_US
dc.subjectAccounting Educationen_US
dc.subjectAccounting Researchen_US
dc.subjectBibliometric Analysisen_US
dc.titleMuhasebe Araştırmalarında Muhasebe Eğitiminin Yeri Ve Önemi: Muhasebe Dergileri Üzerinde Bibliyometrik Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Importance Of Accounting Education In Accounting Research: Bibliometric Research In Accounting Journalen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe Bilim Dünyası Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümüen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage247en_US
dc.identifier.endpage291en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record