Show simple item record

dc.contributor.authorTerzi, Serkan
dc.contributor.authorŞen, İlker Kıymetli
dc.date.accessioned2019-04-10T11:31:08Z
dc.date.available2019-04-10T11:31:08Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTerzi, S., Şen, İ. K. (2013), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişin Özkaynak Üzerine Etkileri: Borsa İstanbul Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2013), 15(4): 1-19en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2581
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, yerel muhasebe düzenlemelerinden (MUGT), Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS)’lere geçişin özkaynak üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bunun için Borsa İstanbul’da (BIST) kayıtlı 144 üretim şirketi analize dahil edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda UMS/UFRS’lere geçişin özkaynak kalemleri üzerinde istatistiksel açıdan önemli etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen diğer bulgu ise, özkaynak kalemleri içinde en fazla sermaye yedekleri ile geçmiş yıl kar/zararları kalemleri etkilenmiş olduğudur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the effects of transitions from local accounting regulations (GAAP) to International Accounting Standards and International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) on shareholders’ equity. In our study, we used 144 manufacturing corporations listed on the Istanbul Stock Exchange (ISE). As a result of our analysis, we found that the conversion to IASs/IFRSs had statistically significant effects on shareholders’ equity. In another finding, we identified that capital reserves and retained earnings or accumulated losses are most affected accounts in shareholders’ equity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMuhasebe Öğretim Üyeleri Bilim Ve Dayanışma Vakfıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası Muhasebe Standartlarıen_US
dc.subjectUluslararası Finansal Raporlama Standartlarıen_US
dc.subjectUyumlaştırmaen_US
dc.subjectBorsa İstanbulen_US
dc.subjectInternational Accounting Standardsen_US
dc.subjectInternational Financial Reporting Standardsen_US
dc.subjectHarmonizationen_US
dc.subjectIstanbul Stock Exchangeen_US
dc.titleUluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişin Özkaynak Üzerine Etkileri: Borsa İstanbul Örneğien_US
dc.title.alternativeEffects Of The Transition To International Financial Reporting Standards On Equity: Evidence From Istanbul Stock Exchangeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMuhasebe Bilim Dünyası Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Muhasebe ve Denetim Bölümüen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage19en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record