Show simple item record

dc.contributor.authorGenç, Nurullah
dc.contributor.authorOkay, Esin
dc.contributor.authorİyigün, Öykü
dc.date.accessioned2019-04-04T12:16:42Z
dc.date.available2019-04-04T12:16:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationGenç, N., Okay, E., İyigün Ö. (2014). Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Sorunlarının Çözümü Açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin Değerlendirilmesi. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 91-98.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2570
dc.description.abstractAile işletmelerinin kurumsallaşma sorunları ve bu sorunların uygun yöntemlerle çözümü işletmelerin yaşam eğrisi açısından son derece önemlidir. Gelecek kuşaklara daha çok sayıda işletmenin kalabilmesi için kurumsallaşma zorunluluk arz eder. Bu nedenle bu çalışmada aile işletmesi ve kurumsallaşma kavramları üzerinde durulmuş, kurumsallaşma sorunları izah edilerek kurumsal yönetim ilkeleri anlatılmıştır. Konuyla ilgili literatür taraması gerçekleştirildikten sonra, aile işletmesi kurumsallaşma sorunlarının çözümü için özellikle işletme fonksiyonları açısından kurumsallaşma ilkelerinin ne anlam ifade ettiği derinliğine irdelenmiştir. Sonuç olarak, işletmenin tepe yönetiminden operasyonel yönetim düzeyine kadar her yönetici ve işgöreni ilgilendiren bir çalışma mantığının kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamaya geçirilmesi açısından önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, kuramsal yönetim ilkeleri stratejik olarak tepe yönetimi tarafından kararlaştırılacak bir konu olmasına rağmen, uygulamada işletmenin bütün boyutlarını yakından ilgilendirmektedir.en_US
dc.description.abstractThe institutionalization problems of family businesses and the solution of these problems with the appropriate methods are very important for companies' life cycle. Institutionalization is obligatory for the survival of the companies for the following generations. In this study, family business and institutionalization concepts and institutionalization problems are examined and corporate governance principles are explained. After literature view, corporate governance principles are explicated in the light of business functions for to solve the institutionalization problems of family businesses. As a result, this study reveals that corporate governance principles could be put into practice with the work philosophy among managers and employees from the top management to operational management level of a company. For this reason, although corporate governance principles should be decided by the top management strategically, they involve all the dimensions of the business when executed. Keywords: Corporate Governance Principles, Institutionalization, Family Businesses, Risk Management.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMarmara Üniversitesi İşletme Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal Yönetim İlkelerien_US
dc.subjectKurumsallaşmaen_US
dc.subjectAile İşletmelerien_US
dc.subjectRisk Yönetimien_US
dc.titleAile İşletmelerinin Kurumsallaşma Sorunlarının Çözümü Açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin Değerlendirilmesien_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabıen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümüen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage91en_US
dc.identifier.endpage98en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record