Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Rukiye Gülay
dc.contributor.authorYıldırım, Mert
dc.date.accessioned2018-12-20T07:30:02Z
dc.date.available2018-12-20T07:30:02Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.citationYıldırım, Mert. (2018). Yarışma programlarında ürün yerleştirme uygulamaları ve marka hatırlanırlığına etkisi : Survivor 2017 ünlüler gönüllüler analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İstanbulen_US
dc.identifier.isbn9781609621292
dc.identifier.urihttp://katalog.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/77900.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2462
dc.description.abstractProduct placement developed and defined as an alternative to traditional advertising, does not reject television advertisements and advertising messages. Product placement, which is an alternative to traditional advertising, is aimed at making advertising more targeted, clearer, more creative and relatively closed for consumers. Product placement practices are characterized as an effective and powerful marketing communication technique because of the cost advantage it provides compared to traditional advertising, easier access to the specific target audience, minimizing the avoidance behaviors of the audience. The purpose of this study is to examine the effect of product placement on competition programs, which is a type of Reality Show, on the brand recall of viewers. The data of the survey were collected from individuals who live in Istanbul through online surveys and Survivor famous people - volunteers who watched the 2017 program and a survey was conducted on 251 surveys returned in accordance with the analysis of the data. The obtained data were analyzed by SPSS 21 program. In the study, respondents' responses to the questions posed by the participants were analyzed by frequency and percentage analysis. Chisquare analysis was used to determine the relationship between variables. For the titles such as identifying the brands subject to product placement applications applied in the related program, the 2017 season (129 episodes) of the program was analyzed by content analysis method. In this study, which was conducted to measure the effects of product placement practices on competition programs on brand rememberability, it was determined that there was a positive relationship between product placement practices in competition programs and the memory of the brands that are subject to product placement by the viewers.en_US
dc.description.abstractGeleneksel reklama alternatif olarak geliştirilen ve tanımlanan ürün yerleştirme, televizyon reklamlarını ve reklam mesajlarını ret eden tüketici kitleye yönelik olarak bugün artık daha planlı, daha net amaçlara dayalı, daha yaratıcı ve nispeten üstü kapalı bir şekilde reklam gibi görünmeden reklam yapma en temel amacını taşımaktadır. Ürün yerleştirme uygulamaları geleneksel reklama nazaran sağladığı maliyet avantajı, spesifik hedef kitleye daha kolay ulaşabilmesi, izleyicilerin reklam mesajlarından kaçınma davranışlarını en aza indirgemesi gibi başlıca sebeplerden ötürü etkili ve güçlü bir pazarlama iletişimi tekniği olarak nitelendirilmektedir Bu araştırmanın amacı, bir Reality Show türü olan yarışma programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamalarının seyircilerin marka hatırlanırlığı üzerinde olan etkisini incelemektir. Araştırmanın verileri online anket yoluyla İstanbul'da yaşayan ve Survivor ÜnlülerGönüllüler 2017 programını izlemiş bireylerden toplanmış olup verilerin analizine uygun olarak geri dönen 251 anket üzerinden araştırma gerçekleştirilmiştir. Sağlanan veriler SPSS 21 programı ile analize tabi tutulurken araştırmada katılımcıların yöneltilen sorulara ilişkin cevapları frekans ve yüzde analizi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi için ise ki-kare analizi kullanılmıştır. İlgili programda uygulanmış olan ürün yerleştirme uygulamalarına konu olan markaların tespit edilmesi gibi başlıklar için ise programın 2017 sezonu (129 bölüm) içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Yarışma programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamalarının izleyicilerin marka hatırlanırlığı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada, yarışma programlarında yapılan ürün yerleştirme uygulamaları ile ürün yerleştirmeye konu olan markaların izleyiciler tarafından hatırlanması arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectProduct Placementen_US
dc.subjectCompetition Programsen_US
dc.subjectBrand Recallen_US
dc.subjectÜrün Yerleştirmeen_US
dc.subjectYarışma Programlarıen_US
dc.subjectMarka Hatırlanırlığıen_US
dc.titleYarışma programlarında ürün yerleştirme uygulamaları ve marka hatırlanırlığına etkisi : Survivor 2017 ünlüler gönüllüler analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record