Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Necip
dc.contributor.authorAskerova, Zhamile
dc.date.accessioned2018-12-19T08:33:53Z
dc.date.available2018-12-19T08:33:53Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-02-16
dc.identifier.citationAskerova, Zhamile. (2018). Cesaro tipli bazı dizi uzayarının geometrik özellikleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Matematik, İstanbulen_US
dc.identifier.issn1085-3375
dc.identifier.issn1687-0409
dc.identifier.urihttp://katalog.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/78169.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2454
dc.description.abstractThis study, which deals with the geometrical properties of some sequence spaces, consists of five chapter.In the first chapter, a literature review of studies concerned with Banach space geometry. In the second chapter, the basic concepts that used in the other chapters. In the third chapter, modular sequence spaces and its’s some properties is given. In the fourth and fifth chapter, some geometrical properties of the sequence spaces ces[(pn), (qn)] and ces(X, pn, qn) are investigated.In the Results and Evaluation part, all of the geometrical properties results of the spaces which are proved in the fourth and fifth chapter are listed.en_US
dc.description.abstractBazı dizi uzaylarının geometrik özelliklerinin incelendiği bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Banach dizi uzaylarına ait bazı geometrik özelliklerle ilgili çalışmalara ait literatür bildirisi verilmiştir. İkinci bölüm, tezin ilerleyen kısımlarında kullanacağımız temel kavramlara ayrılmıştır. Üçüncü bölümde modüler uzaylar ve bazı özellikleri incelenmiştir. Dördüncü ve beşinci bölümlerde sırasıyla, ces[(pn), (qn)] ve ces(X, pn, qn) uzaylarının bazı geometrik özellikleri incelenmiştir.Sonuç ve Değerlendirme kısmında ise adı geçen uzaylarla ilgili olarak elde edilen tüm özellikler sıralanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSequence Spacesen_US
dc.subjectGeometric Propertiesen_US
dc.subjectKadec-Klee Propertyen_US
dc.subjectRotundityen_US
dc.subjectGeometrik Özellikleren_US
dc.subjectDizi Uzaylarıen_US
dc.subjectKadec-Klee Özelliğien_US
dc.subjectRotundluken_US
dc.titleCesaro tipli bazı dizi uzayarının geometrik özelliklerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage30
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record