Show simple item record

dc.contributor.advisorHüseyin Hatemi
dc.contributor.authorToros, Damla
dc.date.accessioned09.08.2018T10:51:59Z
dc.date.accessioned2018-10-02T20:11:37Z
dc.date.available09.08.2018T10:51:59Z
dc.date.available2018-10-02T20:11:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationToros, Damla. (2018). Milletlerarası mal satım sözleşmesine göre satıcının sözleşmeye aykırı davranması halinde alıcının başvurabileceği hukuki imkânlar. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbulen_US
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttp://katalog.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/76831.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2427
dc.descriptionTez (Yüksek lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi. Kaynakça var.en_US
dc.description.abstract...en_US
dc.description.tableofcontentsÖzet (Abstract),iii -- Tablolar Listesi,v -- Kısaltmalar,vi -- GİRİŞ,1 -- I. VİYANA SÖZLEŞMESİ VE İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ,5 -- A. Antlaşmanın Uygulama Alanı,.5 -- 1. Genel,.5 -- 2. Antlaşmanın Yer Bakımından Uygulama Alanı,8 -- 3. Antlaşma Kapsamına Girmeyen Sözleşmeler,.11 -- 4. Antlaşmanın Dışında Bırakılmış Konular,.13 -- B. Satıcının Yükümlülükleri,15 -- 1. Genel,.15 -- 2. Satıcının Malları Teslim Etmesi ve Belgelerin Verilmesi,15 -- a. Genel,15 -- b. Satıcının Malları Teslim Etmesi,.15 -- c. Belgelerin Verilmesi,17 -- 3. Malların Sözleşmeye Uygun Olması,17 -- a. Genel,17 -- b. Sözleşmeye Uygunluğun Tespiti,18 -- c. Malın Muayenesi ve İhbar,.20 -- 4. Üçüncü Kişilerin Hak ve Talepleri,.21 -- C. Sözleşmenin İhlali,.23 -- 1. Genel,.23 -- 2. Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlali,25 -- 3. Sözleşmenin Esaslı İhlali,25 -- a. Bir Yükümlülüğe Aykırı Davranış Olması,26 -- b. Aykırı Davranışın Bir Olumsuzluğa Sebep Olması,.27 -- c. Olumsuzluğun Karşı Tarafı Sözleşmeden Beklemekte Haklı Olduğu Şeyden -- Önemli Ölçüde Yoksun Bırakması,27 -- d. Bu Sonucun Makul Bir Kişi Tarafından Öngörülebilir Olması,27 -- II. ALICININ TALEP HAKLARI VE YÜKLENTİLERİ,.28 -- A. Genel,28 -- B. İfa Türleri,.29 -- 1. İfanın Hiç Gerçekleştirilememesi,.29 -- 2. Eksik İfa,30 -- 3. Geç İfa,.30 -- 4. Ayıplı İfa,.31 -- C. Aynen İfayı Talep Hakkı,31 -- 1. Genel,.31 -- 2. Aynen İfa Talebinin Sınırları,35 -- 3. Common Law – Civil Law Ayrımı,35 -- 4. Alıcı Tarafından Ek Süre Verilmesi,37 -- 5. Sözleşmeye Bağlılık,38 -- 6. Sözleşmenin Esaslı İhlali,39 -- D. Malın Değiştirilmesini Talep Etme Hakkı,42 -- 1. Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Sözleşme İhlalinin Esaslı Olması -- ,.42 -- 2. Alıcının Makul Sürede Bildirim Yapma Yüklentisi,44 -- 3. Alıcının Diğer Haklarının Saklı Olması,44 -- 4. Malların İadesi,44 -- E. Malın Onarımını Talep Hakkı,45 -- 1. Teslim Edilen Malın Sözleşmeye Aykırı Olması,46 -- 2. Onarım Talebinin Makul Olması,46 -- 3. Alıcının Makul Sürede Bildirim Yapma Yüklentisi,47 -- 4. İspat Yükü,.48 -- F. Satış Bedelinde İndirim Talep Hakkı,48 -- 1. Sözleşmeye Aykırı Mal Teslim Edilmiş Olması,.49 -- 2. İndirim Miktarının Hesaplanması,.50 -- 3. Alıcının Bildirim Yapma Yüklentisi,.51 -- 4. Süre Sınırlaması,52 -- 5. Diğer Şartlar,52 -- G. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı,53 -- H. Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı,.54 -- 1. Tazminatın Temel İlkeleri,.54 -- a. Öngörülebilirlik İlkesi,.54 -- b. Kusursuz Sorumluluk İlkesi,.55 -- c. Tam Tazmin İlkesi,.56 -- d. Zararı Aşan Tazminata Hükmedilmemesi İlkesi,.57 -- e. Para İle Tazmin İlkesi,57 -- 2. Alıcının Tazminat Talebinin Kapsamı ve Şartları,58 -- a. Genel Olarak,58 -- b. Satıcının Antlaşma Hükümleri ya da Sözleşmeden Doğan Bir -- Yükümlülüğünü İhlal Etmesi,.59 -- c. Yükümlülüğün İhlalinden Kaynaklanan Bir Zararın Doğmuş -- Olması,.59 -- d. Sözleşme İhlaline Neden Olan Davranış İle Alıcının Zararı -- Arasında İlliyet Bağı Olması,60 -- e. Sorumsuzluk Nedenlerinden Birinin Var Olmaması,61 -- f. Zararın İspatı,61 -- 3. Tazminat Talep Edilebilecek Zararlar,.62 -- 4. Somut Yöntemle Zararın Hesaplanması,.62 -- a. İkame Mal Alımından Kaynaklanan Zararlar,63 -- aa. Alıcının Sözleşmeden Dönmüş Olması,63 -- bb. İkame Mal Alımının Yapılmış Olması,.64 -- aaa. İspat Yükü,.64 -- cc. İkame Mal Alımının Makul Olması,65 -- aaa. İspat Yükü,.66 -- bbb. Diğer Zararlar,66 -- 5. Soyut Yöntemle Zararın Hesaplanması,.66 -- a. Alıcının Sözleşmeden Dönmüş Olması,.67 -- b. İkame Mal Alımının Yapılmış Olması,.68 -- c. Tarih ve Yer Bakımından Cari Fiyat,.69 -- d. Zararın Hesaplanması,70 -- aa. İspat Yükü,70 -- e. Alıcının Zararı Azaltma Yüklentisi,71 -- f. Makul Önlemlerin Alınması,72 -- g. Hukuki Sonuçları,.73 -- aa. İspat Yükü,70 -- 6. Faiz,.73 -- III. ALICININ SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI VE ŞARTLARI -- ,.75 -- A. Genel,75 -- B. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı,75 -- 1. Sözleşmenin Satıcı Tarafın İhlali,76 -- 2. Alıcının Sözleşmeden Dönme Beyanı Yüklentisi,.76 -- a. Alıcının Dönme Beyanı Yüklentisinde Süre Sınırlaması,.77 -- aa. Hiç İfa Etmemede Süre Sınırlaması,78 -- bb. Geç İfada Süre Sınırlaması,78 -- cc. Sözleşmeye Aykırılığın Farklı Türlerinde Süre Sınırlaması,.79 -- 3. Malın İadesi,.81 -- 4. İstisnalar,82 -- a. Alıcının Fiili veya Suskunluğu,82 -- b. Malın Muayenesi,.83 -- c. Malın Satılması veya Tüketilmesi,83 -- d. Satıcının Sorumluluktan Kurtulma İmkanın Olmaması,.84 -- e. Satıcının Sözleşmeyi İhlaline Alıcının Sebep Olması,.85 -- 5. Özel Durumlarda Sözleşmeden Dönme,86 -- a. Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılık Halinde Sözleşmeden Dönme -- ,86 -- b. Art Arda Teslimli Sözleşmeden Dönme,87 -- aa. Tek Bir Teslimata İlişkin Sözleşmeden Dönme,88 -- bb. Gelecekteki Bir Teslimata İlişkin Sözleşmeden Dönme,88 -- cc. Sözleşmeden İleriye ve Geriye Yönelik Olarak Dönme,.89 -- C. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları,.90 -- 1. Genel Olarak,.90 -- 2. Tarafların Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerinden Kurtulması,91 -- 3. Edimlerin İadesi,91 -- 4. Elde Edilen Yararların İadesi,93 -- SONUÇ,95 -- KAYNAKÇA,101 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketicinin korunması_Hukuk ve mevzuaten_US
dc.subjectConsumer protection_Law and legislationen_US
dc.subjectTrade regulationen_US
dc.subjectTicaret yönetmeliğien_US
dc.subjectForeign trade regulationen_US
dc.subjectDış ticaret yönetmeligien_US
dc.subject.lccK 3842/T67
dc.titleMilletlerarası mal satım sözleşmesine göre satıcının sözleşmeye aykırı davranması halinde alıcının başvurabileceği hukuki imkânlaren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage131en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record