Show simple item record

dc.contributor.advisorTuna, Yusuf
dc.contributor.authorTanyeri, Serap
dc.date.accessioned2014-02-20T10:50:09Z
dc.date.accessioned2018-08-06T18:42:04Z
dc.date.available2014-02-20T10:50:09Z
dc.date.available2018-08-06T18:42:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTanyeri, Serap. (2013). Kobi’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve finansal destek programları uygulaması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2359
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/54167.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractGünümüz ekonomik konjonktüründe KOBİ’lerin ekonomiye, izolasyona, Ar-Ge’ye, ekonominin bölgeler arasında dağılımına ve istihdama destekleri ile rekabet koşullarına uyumları ve uluslararası ticarete katılımları düşünüldüğünde ekonomiler içinde önemli bir güce erişmişlerdir. KOBİ’ler hem gelişmiş ülke ekonomileri hem de gelişmekte olan ülke ekonomileri içerişinde önemli ekonomik aktörlerdir. Özellikle ekonomik ve sosyal kriz dönemlerinde bu işletmelerin krizlere karşı dirençleri KOBİ’leri ekonomiler için vazgeçilemez bir güç haline getirmiştir. KOBİ’lerin ekonomik etkinliğini arttırabilmesi için bilgiye, teknolojik gelişmelere, finansal kaynaklara ve gelişmiş işgücüne ulaşmalarının kolaylaştırılması bu yönde yaşadıkları zorlukların aşılması için özellikle devlet kurumlarının sağlayacağı destek ve teşvikler büyük önem taşımaktadır. Bu yönde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kendi ihtiyaç ve koşullarına göre ticari önlemler almaktadır ve KOBİ’lerini küresel ekonomi içinde daha aktif işletmeler haline getirmeyi hedeflemektedirler.en_US
dc.description.abstractSMEs have become very strong in today’s economies as they support innovation, R&D and employment; comply with competition conditions; and participate in international trade. SMEs are among the most important actors within both developed and developing countries’ economies. Especially during economic and social crisis periods, SMEs’ resistance to such crisis has made them an important power for economies. The support of state institutions-by helping them reach information, technological improvements, financial sources and advance labour force- bears a very high importance for SMEs to increase their economical activity. Both developing and developed countries are taking measures according to their needs to help this and they aim to make SMEs more active enterprises within the global economy.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZ, ii -- ABSTRACT, ii -- ÖNSÖZ, iii -- KISALTMALAR, vi -- TABLOLAR LİSTESİ, ix -- GİRİŞ, i -- 1. GİRİŞİMCİLİK TANIMI ve TARİHÇESİ, 3 -- 1.1. GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI, 3 -- 1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN TARİHÇESİ, 4 -- 1.2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Kobi’ler, 4 -- 1.2.2. Cumhuriyet Döneminde Ve Planlı Kalkınma Döneminde Kobi’ler, 5 -- 1.3. KOBİ TANIMLARI, 6 -- 1.3.1. Türkiye’de Kullanılan Kobi Tanımları, 7 -- 1.3.2. Avrupa Birliğinde Kullanılan Kobi Tanımları, 7 -- 1.4. KOBİ’LERİN ÖZELLİKLERİ, 9 -- 1.4.1. Nitesliksel Özellikleri, 9 -- 1.4.2. Kobi’lerin Avantaj Ve Dezavantajları, 9 -- 2. KOBİ’LER ve ÜLKE EKONOMİLERİ İÇERİSİNDEKİ YERİ, 12 -- 2.1 KOBİ’LER ve GLOBALLEŞEN DÜNYADA ARTAN ÖNEMİ, 12 -- 2.2. KOBİ’LERİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇERİSİNDEKİ YERİ, 24 -- 2.3. TÜRKİYE’DE KOBİ’LER ve GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ KOBİ’LERİN BENZEŞEN ve AYRIŞAN YÖNLERİ, 47 -- 2.3.1. Teknolojik Gelişimlerden Uzak Geleneksel “Statik Kobiler”, 47 -- 2.3.2. Yeniliğin Ve Teknolojik Gelişmelerin Kaynağı “Dinamik Kobiler”, 48 -- 3. KOBİLERİN FİNANSMANI VE DESTEKLEYEN KURUMLAR, 49 -- 3.1. KOBİ’LERİN FİNANSMAN KAYNAKLARI, 49 -- 3.2. KOBİLER İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ, 50 -- 3.2.1. AB’de Finansal Destek Sistemleri, 50 -- 3.2.2. Türkiye’de Finansal Destek Sistemleri, 59 -- 3.2.2.1. Yasalarda Küçük Girişimcilik, 59 -- 3.2.2.2. Kobi’leri Destekleyen Kurum Ve Kuruluşlar, 60 -- 3.2.2.3. İhtisas Kuruluşu Olarak KOSGEB, 96 -- 4. KOBİ KREDİLERİ AÇISINDAN BASEL-II’NİN ÖNEMİ, 110 -- 4.1 BASEL-I ve BASEL-II’YE GENEL BAKIŞ, 110 -- 4.2. BASEL HÜKÜMLERİ, 118 -- 4.2.1. Basel-I Kriterleri, 118 -- 4.2.2.Basel II Kriterleri, 120 -- 4.2.3 Basel-II’de Yer Alan Kredi Riski Ölçüm Yaklaşımları, 121 -- 4.2.4. Sermaye Yeterliliğine İlişkin Düzenlemeler Ve Mekanizmalar, 134 -- 4.3. BASEL-II’NİN KOBİ KREDİLERİNE MUHTEMEL ETKİLERİ, 137 -- 4.3.1 Basel-II'nin Türk Bankacılık Sektörüne Muhtemel Etkileri, 137 -- 4.4. BASEL-II’NİN KOBİ KREDİLERİNE MUHTEMEL ETKİLERİ, 154 -- SONUÇ, 164 -- KAYNAKÇA, 166en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüçük işletmeler_Türkiye
dc.subjectSmall business_Turkey
dc.subject.lccHD 2346.T9/T369
dc.titleKobi’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve finansal destek programları uygulamasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lians Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record