Show simple item record

dc.contributor.advisorMalkoç, Gökhan
dc.contributor.authorUzun, Kübra Nur
dc.date.accessioned2017-12-06T13:46:15Z
dc.date.accessioned2018-08-06T17:52:12Z
dc.date.available2017-12-06T13:46:15Z
dc.date.available2018-08-06T17:52:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationUzun, Kübra Nur. (2017). Bağlanma stilleri ile evlilikte ilişki istikrarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2331
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/74159.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractBu araştırma, evli bireylerin sahip oldukları bağlanma stilleri ile ilişki istikrarları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örnekleminde seksen beş kadın, seksen beş erkek, toplam yüz yetmiş katılımcı bulunmaktadır. Araştırmanın verileri tüm katılımcılardan Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, İlişki İstikrarı Ölçeği ve araştırmacıların hazırlamış olduğu Demografik Bilgi Formu uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmada kayıtsız ve güvenli bağlanan bireylerin nişanlılık sürelerinin diğer iki bağlanma stiline göre kısa olduğu, bireylerin sahip oldukları çocuk sayısı arttıkça ilişkiden elde ettikleri doyumun arttığı aynı zamanda çocuk sayısının kişilerin evlilikleri dışında başka seçenekleri değerlendirmelerine negatif bir etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research aims at examining attachment styles and relationship stability of married people. The sample group of this research consists of one hundred and seventy participants, eightyfive of which are woman while the other forty-five are man. The data of the research has been acquired through the Experiences In Close Relationships-Revised, Relationship Stability Form and Demographic Information Scale. The results indicate that while people who has indifferenf and secure attachment style have more shorter engagement period when it compares with other two attachment style. Also while child number of married couple increase their relationship satisfaction also increase but their evaluation of alternatives decrease while child number increase.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER, i -- ONAY SAYFASI, ii -- ÖZET, iii -- ABSTRACT, iii -- ÇİZELGE LİSTELERİ, iv -- TEŞEKKÜR, v -- 1.BAĞLANMA STİLLERİNİN EVLİLİKTE İLİŞKİ İSTİKRARI -- ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, 1 -- 1.1. Bağlanma Kuramı, 2 -- 1.1.1. Çocukluktaki Bağlanma Stilleri, 5 -- 1.1.2. Yetişkin Bağlanması, 9 -- 1.2. İlişki İstikrarı Ve Yatırım Modeli, 12 -- 1.3. Bağlanma, İlişki İstikrarı Ve Diğer Değişkenlerle Alakalı Yapılmış Çalışmalar.14 -- 1.4. Araştırmanın Amacı, 15 -- 1.5. Araştırmanın Hipotezleri, 15 -- 2.YÖNTEM, 18 -- 2.1. Katılımcılar, 18 -- 2.2. Veri Toplama Araçları, 18 -- 2.2.1. Demografik Bilgi Formu, 18 -- 2.2.2. İlişki İstikrarı Ölçeği, 18 -- 2.2.3. Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, 20 -- 2.3. Veri Analizi, 20 -- 3.BULGULAR, 20 -- 4.TARTIŞMA VE SONUÇLAR, 38 -- 4.1. Sınırlılıklar, 42 -- 4.2. Sayıltılar, 42 -- KAYNAKÇA, 43 -- EKLER, 47en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBağlanma davranışı
dc.subjectAttachment behavior
dc.subject.lccBF 575.A86/U98
dc.titleBağlanma stilleri ile evlilikte ilişki istikrarı arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record