Show simple item record

dc.contributor.advisorHatemi, Hüseyin
dc.contributor.authorBalkır, Başak
dc.date.accessioned2014-11-26T16:58:39Z
dc.date.accessioned2018-08-06T17:21:53Z
dc.date.available2014-11-26T16:58:39Z
dc.date.available2018-08-06T17:21:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBalkır, Başak. (2014). Mal değişim sözleşmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2319
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/59121.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractTarihsel gelişim içinde, satım sözleşmesinden önce kullanılmaya başlanmış olan mal değişim sözleşmesi (trampa), zamanla satım sözleşmesinin gelişimi ve uygulamasının artmasıyla birlikte, daha az tercih edilmişse de, ekonomik kriz ve buhran dönemlerinde, özellikle nakit para akışının olmadığı zamanlarda bir hukuki çare olarak başvurulmuş ve hukuki önemini korumuştur. Mal değişimi; malların veya hizmetlerin para olmaksızın gönüllü değişimi olarak ticaretin en eski ve en basit şekli olup, en eski insan faaliyetleri arasında yer alır. Mal değişimi sözleşmesi, tarafların karşılıklı olarak belirli ya da belirlenebilir nesnelerin (şeylerin) zilyetlik veya mülkiyetlerini devretmekle yükümlü kılan sözleşmedir. Satım sözleşmesinden farklı olarak mal değişim sözleşmesinde, bir mal para ile değil başka bir mal ile değiştirilmektedir. Mal değişim sözleşmesine, satım sözleşmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Mal değişim sözleşmesinde, taraflardan her biri vermeyi taahhüt ettiği şey için satıcı, kendisine verilecek şey bakımından alıcı gibi işlem görür. Bu nedenle, bu sözleşme türünden doğacak hukuki ihtilaf ve sorunlara, satım sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygun düştüğü ölçüde uygulanması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractIn the historical development, barter agreement which had started to be used before contract of sale, has less often preferred in process of time, in connection with the development and increase of implementation of sale contract, but still has been appealled as a legal remedy and kept its legal importance especially in economic crisis and depression eras. Barter; the voluntary exchange of goods and services without money is the oldest and most basic form of trade, and also one of the oldest human activities. Barter is an agreement which enjoins parties to transfer the possession or ownership of determined or determinable objects reciprocally. Unlike contract of sale, barter agreement is a contract which goods are exchanged with different goods, not with money. The provisions concerning contract of sale are implemented to barter agreements in analogy. In barter agreements, each party is considered as buyer for the goods that will be given to, and as seller for the goods that are undertaken to be sold. For that reason, provisions concerning contract of sale are required to be implemented to an extent suitable for the legal disputes and controversies.en_US
dc.description.tableofcontentsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSözleşmeler_Türkiye
dc.subjectContract_Turkey
dc.subject.lccKKX 858/B35
dc.titleMal değişim sözleşmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage82en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record