Show simple item record

dc.contributor.advisorEken, Mehmet Hasan
dc.contributor.authorCoşkun, Özge Arslan
dc.date.accessioned2016-06-22T11:13:18Z
dc.date.accessioned2018-08-06T14:20:44Z
dc.date.available2016-06-22T11:13:18Z
dc.date.available2018-08-06T14:20:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationCoşkun, Özge Arslan. (2015). 2001 ve 2008 krizlerinin Türk bankacılık sektörüne etkilerinin karşılaştırılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Bankacılık ve Finans, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2281
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/66428.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.
dc.description.abstractÜlkemizde ve dünyada bugüne kadar pek çok ekonomik kriz yaşanmıştır. Bunların bir kısmının etkileri sarsıcı ve etki alanı global olurken bazıları sadece ülkelerin içsel dinamiklerinden kaynaklı meydana gelmiştir. Ülkemizde de yanlış ekonomi politikaları, finansal sistemin zemininin sağlam olmayışı ve siyasi belirsizlik ortamının etkisiyle yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri; finansal sistemin ve ekonominin çöküşüyle sonuçlanmıştır. Kriz sonrasında ekonominin lokomotifi konumundaki “bankacılık sektörü” yeniden yapılandırılmış, yapılan yanlışlardan ders alınma yoluna gidilmiştir. 2008 yılında ABD’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan 2008 Krizi’nden Türkiye ekonomisi de olumsuz etkilenmiş, ancak finans sektörü krizin üstesinden en az hasarla gelebilmiştir. Bu tez çalışmasında; krizlerin nedenleri, türleri ve Türkiye’de yaşanan ekonomik krizler incelenmiş daha sonra Türk bankacılık sisteminin tarihsel gelişimi ve taşıdığı riskler üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde 2001 ve 2008 krizleri ile bu krizlerin makroekonomik veriler ve bankacılık sektörü açısından etkileri karşılaştırılmış ve son bölümde anket çalışması ise araştırma sonuca ulaşmıştır. Türkiye ekonomisi 2001 ve 2008 krizleri ile büyük kayıplar vermiş ancak bankacılık sektörü 2001 Krizi sonrası getirilen düzenlemeler neticesinde 2008 Krizi’nden sermaye yapıları ve bilançoları bakımından sağlam bir şekilde çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThere has been an amount of economical crises both in Turkey and in the world. While some of these crises’ effects were traumatic and global, some of them stemmed from only the countries’ internal dynamics. Similarly in our country, fallaciously formed economic policies, the fact that the financial system lacked a strong infrastrucute and due to November 2000 and February 2001 crises which occurred because of the politically ambiguous environment, ended up with the collapse of the financial system and economy. Aftermath the crises, lessons have been learned and “banking sector”, situated as the engine of the economy, has been re-structred. Turkey has also been negatively effected from the 2008 Crisis, which has started in the USA and impacted whole world, but its finance sector overcame the crisis with minimum damage. In this thesis, the causes and types of the crises occurred in Turkey have been analysed. Then the historical development of the Turkish banking system and the risks it carries have been deliberated. In the third part, 2001 and 2008 crises and their impacts have been compared in terms of macroeconomic data and banking sector. In the last section the research has been resulted with the survey study. Turkish economy has given important losses in 2001 and 2008 crises, however, due to the new regulations brought aftermath of the 2001 crisis, it has come out vigorous from the 2008 crisis in terms of capital structures and balances.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET, iii -- ABSTRACT, iv -- İÇİNDEKLER, v -- TABLO LİSTESİ, ix -- SEKİL LİSTESİ, x -- KISALTMALAR, xi -- GİRİS, 1 -- 1. KRİZ KAVRAMI ve TÜRKYE’DE YASANAN EKONOMİK KRİZLER -- 1.1. KRİZ TANIMI, 3 -- 1.2. KRİZ NEDENLER, 4 -- 1.2.1. Asırı Borçlanma, 5 -- 1.2.2. Uluslar arası Sermaye Hareketleri, 5 -- 1.2.3. Enflasyon Etkisi, 6 -- 1.2.4. Döviz Kuru Politikası, 7 -- 1.3. KRİZ TÜRLER, 7 -- 1.3.1. Finansal Krizler, 9 -- 1.3.1.1.Para Krizi, 10 -- 1.3.1.2.Bankacılık Krizi, 13 -- 1.3.1.3.Dıs Borç Krizi, 14 -- 1.3.1.4.Sistemik Kriz, 14 -- 1.3.2. Reel Sektör Krizleri, 15 -- 1.4. TÜRKYE’DE YASANAN EKONOMK KRZLERN TARHÇES, 16 -- 1.4.1. 1929 Krizi, 16 -- 1.4.2. 1946 Krizi, 19 -- 1.4.3. 1954 Krizi, 20 -- 1.4.4. 1958 Krizi, 21 -- 1.4.5. 1974 Krizi, 22 -- 1.4.6 1978 – 1980 Krizi, 23 -- 1.4.7. 1990 Krizi, 24 -- 1.4.8. 1994 Krizi, 24 -- 1.4.9 2001 Krizi, 26 -- 1.4.9.1.1994 Meksika Krizi, 27 -- 1.4.9.2.1997 Asya Krizi, 27 -- 1.4.9.3.1998 Rusya Krizi, 28 -- 1.4.9.4.1999 Brezilya Krizi, 28 -- 1.4.9.5.2001 Arjantin Krizi, 29 -- 1.4.9.6.Kasım 2000 ve Subat 2001 Krizi, 29 -- 1.4.10.2008 Krizi, 32 -- 2. TÜRK BANKACILIK SSTEM -- 2.1. TÜRK BANKACILIK SSTEMNN TARHSEL GELSM, 37 -- 2.1.1. Osmanlı Dönemi, 37 -- 2.1.2. Cumhuriyetin Kurulusu – Ulusal Bankalar Dönemi (1923 – 1932), 38 -- 2.1.3. Devletçilik Dönemi (1933 - 1944), 39 -- 2.1.4. Liberal Dönem (1945 – 1959), 40 -- 2.1.5. Planlı Dönem (1960 – 1980), 41 -- 2.1.6. Serbestlesme ve Dısa Açılma Dönemi (1981 – 2001), 42 -- 2.1.7. 2001 ve Sonrası, 44 -- 2.2. TÜRK BANKACILIK SSTEMNN TASIDIGI RSKLER, 48 -- 2.2.1. Likidite Riski, 49 -- 2.2.2. Kredi Riski, 50 -- 2.2.3. Operasyonel Risk, 51 -- 2.2.4. Faiz Oranı Riski, 52 -- 2.2.5. Döviz Kuru Riski, 53 -- 2.2.6. Piyasa Riski, 53 -- 3. 2001 ve 2008 KRZLERNN KARSILASTIRILMASI -- 3.1. 2001 ve 2008 KRZ, 54 -- 3.1.1. 1999 Yılı, 54 -- 3.1.2. 2000 Yılı, 55 -- 3.1.3. 2001 Yılı, 58 -- 3.1.4. Bankacılık Sisteminin Yeniden Yapılandırılması, 59 -- 3.1.4.1. Yapısal Sorunlar, 59 -- 3.1.4.2. Yasal Düzenlemeler, 60 -- 3.1.4.3. TCMB Stratejileri, 61 -- 3.1.4.4. Yeniden Yapılandırma Çalısmaları, 62 -- 3.1.4.4.1. Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırılması, 62 -- 3.1.4.4.2. TMSF’ye Devredilen Bankaların Çözüme -- Kavusturulması, 63 -- 3.1.4.4.3. Özel Bankaların Saglıklı Yapıya Kavusturulması, 65 -- 3.1.4.4.4. Gözetim ve Denetim Faaliyetlerinin Etkin Hale -- Getirilmesi, 65 -- 3.1.4.4.5. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, 66 -- 3.1.4.4.6. Finansal Piyasaların Altyapısının Güçlendirilmesi, 67 -- 3.1.5. 2008 Yılı, 68 -- 3.1.6. 2009 Yılı, 71 -- 3.2. 2001 ve 2008 KRZLERNN MAKRO EKONOMK VERLER YÖNÜNDEN -- KARSILASTIRILMASI, 72 -- 3.2.1. Enflasyon, 72 -- 3.2.2 ssizlik, 74 -- 3.2.3. Döviz Kuru, 75 -- 3.2.4. Dıs Ticaret Açıgı, 77 -- 3.2.5. Büyüme, 79 -- 3.3. 2001 ve 2008 KRZLERNN BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN -- KARSILASTIRILMASI, 80 -- 3.3.1. Banka - Sube - Personel Sayısı Açısından Karsılastırılması, 80 -- 3.3.2. Bilanço Büyüklügü Açısından Karsılastırılması, 83 -- 3.3.3. Kredi Büyüklügü Açısından Karsılastırılması, 84 -- 3.3.4. Takipteki Kredilerin Büyüklügü Açısından Karsılastırılması, 85 -- 3.3.5. Mevduat Büyüklügü Açısından Karsılastırılması, 87 -- 3.3.6. Özkaynakların Karsılastırılması, 88 -- 3.3.7. Bankacılık Sektörü Karlılıgı Açısından Karsılastırılması, 89 -- 4. 2001 ve 2008 KRZLERNN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE -- ETKLERNN KARSILASTIRILMASI ÜZERNE BR ANKET ÇALISMASI -- 4.1. ANKET ÇALISMASININ AMACI VE ÖNEM, 91 -- 4.2. ANKET ÇALISMASININ KAPSAMI, KISITLARI VE YÖNTEM, 92 -- 4.3. ANKET VERLERNN ANALZ VE BULGULAR, 93 -- SONUÇ VE DEGERLENDRME, 108 -- KAYNAKÇA, 111en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankalar ve Bankacılık_Türkiye
dc.subjectBankacılık krizi
dc.subjectBanks and banking_Turkey
dc.subjectBank failures
dc.subject.lccHG 1573/C67
dc.title2001 ve 2008 krizlerinin Türk bankacılık sektörüne etkilerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage120
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record