Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Figen
dc.contributor.authorÖzyalçın, Zehra Cemre
dc.date.accessioned2018-05-31T16:15:48Z
dc.date.accessioned2018-08-06T13:19:26Z
dc.date.available2018-05-31T16:15:48Z
dc.date.available2018-08-06T13:19:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÖzyalçın, Zehra Cemre. (2017). Türk sigorta sektörünün gelecek perspektifi : sorunsuz çözüm önerileri üzerine bir araştırma . (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2259
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/75743.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. -- Basılı hali mevcuttur.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, gelecekte büyüme trendi gösteren Türk Sigorta Sektörünü incelemek, sektörün büyümesinin önündeki fırsat ve engelleri tespit etmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu amaçla araştırmacı, sigorta sektörünün neden ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ve poliçe sahibine sunduğu ayrıcalıkları işleyecektir. Türk Sigorta Pazarını, dünyadaki ve Avrupa’daki sigorta pazarları ile kıyaslayacaktır. Büyüyen ekonomisi ile gelişmekte olan ülke konumundaki Türkiye’nin, genç ve eğitim seviyesi artan nüfusu ile neden yabancı yatırımcıların gözdesi olduğuna değinecektir. Yatırımcılar ve Pazar için olası büyüme fırsatlarını ayrıntılı bir şekilde alırken, bir yandan da ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve politik düzensizliklere bağlı olarak çıkan riskleri değerlendirecektir. Bununla beraber, günümüzde birçok sektörde trend haline gelmiş dijital dönüşüm trendlerinin sigorta sektöründe yapılan ve yapılacak uygulamalarını işleyecektir. Bulut teknolojisi, akıllı mobil cihazlar, nesnelerin interneti, insansız hava araçları ve yapay zeka gibi gelişmelerin sektöre sağlayacağı faydaları inceleyecektir. Tüm gelişmeleri Türk Sigortacılığı ve acenteler tarafından değerlendirerek, dijital dönüşümün Türk Sigortacılığında uygulanma biçimlerini gözlemleyecektir. Araştırmacı son olarak, bulgularını Türk Sigorta Sektöründe önemli yere sahip iki yönetici ile yapmış olduğu yüz yüze mülakat sonucunda elde etmiş bulgular ile araştırmasını destekleyecektir.en_US
dc.description.abstractMain purpose of the researcher with this study is investigating the opportunities and threats of the Turkish Insurance Market that expected to show significant growth in the future. At the same time, researcher aims to introduce to future trends in Insurance market both in the world and in Turkey. For this purpose, researcher will examine why insurance industry has emerged, how it has develop and what kind of privileges it offers. Furthermore, researcher will explain world and Turkish insurance market. At the same time, writer will compare the Turkish insurance market, world insurance market and European insurance market in order to point out the opportunities of Turkish insurance market. Because, Turkish insurance market have many opportunities for foreign investors with its developing economy, young educated population. Researcher also will asses the risk factors on insurance industry in Turkey. On the other hand, digital trends in insurance sector will examined by researcher through with the explanation of internet of things, cloud technology, digital platforms, mobile technologies, drones and artificial intelligence. Researcher also will explain digital trends in Turkish Insurance Market and agencies. Finally, researcher will make a survey about future perspective of Turkish Insurance Market with two important manager in insurance market.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER TABLOSU -- ONAY SAYFASI, i -- ÖZET, iii -- ABSTRACT, iv -- TABLOLAR, viii -- KISALTMALAR, ix -- GİRİŞ, 1 -- BÖLÜM 1, 4 -- SİGORTACILIKLA İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE, 4 -- 1.1. Sigortacılık ve İlgili Kavramlar, 4 -- 1.2. Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi, 6 -- 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi, 9 -- 1.2.2. Türkiye’de Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi, 11 -- 1.3. Sigortacılığın Gelişimini Etkileyen Unsurlar, 14 -- BÖLÜM 2, 16 -- SİGORTA PAZARLAMASI, 16 -- 2.1. Sigorta Pazarlama Kavramı ve Genel Çerçeve, 16 -- 2.1.1. Sigortacılıkta Pazarlama Amaç ve Stratejileri, 18 -- 2.1.2. Sigorta Pazarlamasını Etkileyen Faktörler, 19 -- 2.1.2.1.Elle Tutulmazlık, 19 -- 2.1.2.2. Ayrılmazlık, 19 -- 2.1.2.3. Kişisellik, 19 -- 2.1.2.4. Geleceğe Dönüklük, 20 -- 2.1.3. Sigorta Pazarlamasında Firmaların ve Müşterilerin Rolü, 20 -- 2.2. Sigorta Pazarlama Yönetim Süreci, 21 -- 2.3. Sigorta Pazarlama Karması, 24 -- 2.3.1.Ürün (Product), 27 -- 2.3.2. Fiyatlandırma (Price), 27 -- 2.3.3. Dağıtım (Place), 28 -- 2.3.4. Tutundurma (Promotion), 29 -- 2.3.5. İnsan (People), 29 -- 2.3.6. Proses (Process), 30 -- 2.3.7. Fiziksel Kanıt (Physical), 30 -- 2.4. Sigorta Pazarlama Yönetimini Etkileyen Faktörler, 31 -- 2.4.1 Sigorta Sektörünün Makro Çevre Analizi, 31 -- 2.4.1.1. Politik Koşullar, 31 -- 2.4.1.2. Ekonomik Koşullar, 32 -- 2.4.1.3. Sosyal Kültürel Demografik Çevresel Güçler, 33 -- 2.4.1.4. Teknolojik Gelişmeler, 33 -- 2.4.1.5. Rekabet Güçleri, 34 -- 2.4.2. Veri Analizi, 39 -- 2.4.3. Nesnelerin İnterneti (IoT), 40 -- 2.4.4. Akıllı Telefonların Dünyası, 41 -- 2.4.5. İnsansız Hava Araçları (Drone) & Yapay Zeka, 42 -- BÖLÜM 3, 43 -- TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA, 43 -- 3.1 Türkiye Sigorta Sektörü Analizi, 43 -- 3.1.1 Türk Sigorta Sektörünün Güçlü Yönleri, 43 -- 3.1.2 Türk Sigorta Sektörünün Zayıf Yönleri, 46 -- 3.1.3 Türk Sigorta Sektörünün Önündeki Fırsatlar, 49 -- 3.1.4 Türk Sigorta Sektörünün Önündeki Tehditler, 50 -- 3.2. Türk Sigorta Sektörü Makro Çevre Analizi, 53 -- 3.2.1. Politik Faktörler, 54 -- 3.2.2 Ekonomik Faktörler, 55 -- 3.2.3 Sosyal Kültürel Demografik ve Çevresel Güçler, 57 -- 3.2.4 Teknoloji, 58 -- 3.2.4.1. Sosyal Medya, 59 -- 3.2.4.2. Bulut Hizmet Farkı, 59 -- 3.2.4.3. Dijital Dönüşüm ve Acenteler, 60 -- 3.2.5. Rekabet Yapısı, 61 -- 3.3. Türk Sigorta Sektörünün Talep Yapısı, 62 -- 3.4. ARAŞTIRMA, 63 -- 3.4.1 Araştırmanın Amacı, 63 -- 3.4.2 Araştırmanın Yöntemi, 64 -- 3.4.3 Bulguların Değerlendirilmesi, 64 -- SONUÇ VE ÖNERİLER, 68 -- EKLER, 71 -- Ek 1, 71 -- Ek 2, 72 -- KAYNAKÇA, 73en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık sigortası_Türkiye
dc.subjectSigorta_Hukuk ve mevzuat_Türkiye
dc.subjectHealth insurance_Turkey
dc.subjectInsurance_Law and legislation_Turkey
dc.subject.lccKKX 1483/Ö99
dc.titleTürk sigorta sektörünün gelecek perspektifi : sorunsuz çözüm önerileri üzerine bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage78
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record