Show simple item record

dc.contributor.advisorAdıgüzel, Muhittin
dc.contributor.authorBakır, Zeynep Sümeyra
dc.date.accessioned2016-06-22T11:49:02Z
dc.date.accessioned2018-08-06T12:57:49Z
dc.date.available2016-06-22T11:49:02Z
dc.date.available2018-08-06T12:57:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationBakır, Zeynep Sümeyra. (2015). Türkiye hazır giyim sektörünün 2005-2014 dönemi için rekabet gücünün ölçülmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2226
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/51326.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, Rekabet gücü kavramı çeşitli yönleri ile incelendikten ve irdelendikten sonra rekabet gücü ölçüm yöntemi olarak Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler yöntemi kullanılarak Türkiye’nin hazır giyim sektöründe sahip olduğu rekabet gücü 2005 - 2014 yılları için hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Çalışmada, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) tarafından geliştirilen ve Uluslararası Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Harmonized System GTİP) sınıflandırma sistemini temel alan Trade Map veri tabanından yararlanılarak, Türkiye’nin 2005 - 2014 yılları arasındaki hazır giyim sektörüne ait dış ticaret verileri toplanmıştır. Çalışma GTİP 61 nolu hazır giyim örme ve GTİP 62 nolu dokuma gruplarına ait 4 haneli tüm alt sektörleri için yapılmıştır. Elde edilen veriler ile Türkiye’nin bu sektördeki rekabet gücü analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin hazır giyim sektöründe genel olarak rekabet gücünün yüksek olduğu ancak örme ve dokuma sektörüne ait eldiven, mensucattan yapılmış giyim eşyası ve aksesuarları alt sektöründe ve dokuma sektörüne ait erkek dış giyim, kravat, papyon ve giyim eşyası tamamlayıcı aksesuarları alt sektörlerinde rekabet gücü olmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was aimed to determine the competitive power as a concept by various aspect and the international competitiveness of Turkish ready made garment sector via using Revealed Comparative Advantages (RCA) method. In this study with the benefit of Trademap which was devoloped by International Trade Center (ITC) foreign statistics of Turkish ready made garment sector were collected among the period 2005 - 2014. Collected data were calculated for all years with RCA both for GTIP 61 knitted or crocheted and GTIP 62 wowen sector and their sub-sectors. The competitiveness of Turkish ready made garment sector has been tried to be analyzed with the data obtained. According to the study, the competitiveness of Turkish ready made garment sector is high in general framework. However it has been concluded that Turkey has not got the competitive advantage in gloves and garment made up of knitted or crochetd and also in ties, bow ties, cravats, garment made up of fabric and clothing accesories, gloves, men’s overcoat not knitted or crochetd.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZ, III -- ABSTRACT, IV -- ÖNSÖZ, V -- TABLOLAR LİSTESİ, VIII -- ŞEKİLLER LİSTESİ, IX -- GRAFİKLER LİSTESİ, IX -- GİRİŞ, 1 -- BİRİNCİ BÖLÜM, 3 -- REKABET GÜCÜ KAVRAMI VE YAPISI, 3 -- 1. Rekabet Kavramı, 3 -- 1.2. Rekabet Gücü Kavramı ve Düzeyleri, 5 -- 1.2.1. Rekabet Gücü, 5 -- 1.2.2.1. Firma Düzeyinde Uluslararası Rekabet Gücü, 10 -- 1.2.2.2. Endüstri Düzeyinde Uluslararası Rekabet Gücü, 12 -- 1.2.2.3. Ülke Düzeyinde Uluslararası Rekabet Gücü, 16 -- 1.3. Rekabet Gücünün Ölçülmesi, 19 -- 1.3.1. Rekabet Gücü Ölçüm Yöntemleri, 22 -- 1.3.1.1. Dünya Ekonomik Forumu Global Rekabet Gücü Endeksi (World Economic -- Forum-WEF; Global Competitiveness İndex- GCI), 23 -- 1.3.1.2. Dünya Rekabet Gücü Yıllığı Ölçüm Yöntemi (International Institute for -- Management Development -World Competitiveness Yearbook-IMD ), 25 -- 1.3.1.3. Rekabetçi Endüstriyel Performans Endeksi (CIP), 26 -- 1.3.1.4. İngiltere Rekabet Gücü Yöntemleri, 27 -- 1.3.1.5. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi (AKÜ), 28 -- İKİNCİ BÖLÜM, 29 -- HAZIRGİYİM SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU 29 -- 2.1. Hazır Giyim Sektörünün Tanımı ve Kapsamı, 29 -- 2.1.1. Hazır Giyim Sektörü Dış Ticaret Sınıflaması, 31 -- 2.2. Dünya Hazır Giyim Sektörü, 32 -- 2.2.1. Dünya Hazır Giyim İhracatı, 33 -- 2.2.2. Dünya Hazır Giyim İthalatı, 38 -- 2.3. Türkiye Hazır Giyim Sektörü, 40 -- 2.3.1. Hazır Giyim Sektörü Dış Ticareti, 41 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, 61 -- HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN -- DEĞERLENDİRİLMESİ, 61 -- 3.1 Çalışmanın Amacı ve Önemi, 61 -- 3.1.1. Çalışmanın Amacı, 61 -- 3.1.2. Çalışmanın Önemi, 61 -- 3.2 Çalışmanın Yöntemi ve Veri Kümesi, 61 -- 3.2.1 Çalışmanın Yöntemi, 62 -- 3.2.2 Çalışmanın Veri Kümesi, 63 -- 3.3 Çalışma Sonucunda Elde Edilen Sonuçlar ve Değerlendirilmesi, 64 -- SONUÇ, 94 -- KAYNAKÇA, 96 -- EKLER, 105en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGiyim ticareti
dc.subjectTekstil endüstrisi_Türkiye
dc.subjectRekabet_Türkiye
dc.subjectClothing factories
dc.subjectTextile industry_Turkey
dc.subjectCompetition_Turkey
dc.subject.lccHD 9940/B35
dc.titleTürkiye hazır giyim sektörünün 2005-2014 dönemi için rekabet gücünün ölçülmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record