Show simple item record

dc.contributor.advisorÖke, Mim Kemal
dc.contributor.authorFazlıoğlu, Emre Ayhan
dc.date.accessioned2016-05-31T11:36:31Z
dc.date.accessioned2018-08-06T12:05:35Z
dc.date.available2016-05-31T11:36:31Z
dc.date.available2018-08-06T12:05:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationFazlıoğlu, Emre Ayhan . (2017). Uranyum zenginleştirme programı bağlamında Rusya - İran ilişkileri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler, İstanbulen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/2211
dc.identifier.urihttp://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/75745.pdf
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Ticaret Üniversitesi -- Kaynakça var. -- Eğitim Yönetimi ve Denetimien_US
dc.description.abstractİran’ın nükleer niyetlerinin kesinlikle barışçıl amaçlarla teknoloji geliştirme esasına dayandığı iddialarına rağmen, ülkedeki rejim başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere özellikle batı dünyası tarafından sürekli olarak eleştirilmektedir. Buna rağmen, Rusya İran’ın nükleer hedeflerine ulaşma çabalarını desteklemeye devam etmektedir. Bu çalışma, İran’ın nükleerleşme girişim ve çabalarına Rusya’nın nasıl baktığı ve bu nüklerleşme çabalarının iki ülke arasındaki ilişkilere ne ölçüde yansıdığı ve nasıl etkilediği konusu üzerine odaklanmıştır. İran dünyanın bir sonraki nükleer güç olması aşamasında Rusya’nın yadsınamayacak rolü ile Rusya-İran ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Bu boyutun uluslararası ilişkiler kavramı açısından incelenmesi bölge dengelerinin ve Rusya’nın İran ile ilişkilerini nükleerleşme bağlamında geliştirme çabalarının nedenlerini anlama bakımından ışık tutacaktır.en_US
dc.description.abstractDespite claims that Iran’s nuclear ambitions are based purely on the principle of technology development for peaceful purposes, the regime in the country is constantly criticized by the western world, especially the United States of America (USA) and the European Union (EU). Nevertheless, Russia continues to support Iran’s efforts to reach nuclear cappacity. This study focuses on how Russia looks at Iran’s nuclearization initiatives and efforts, and how and to what extent these efforts are reflected in the relations between the two countries. In the course of the Iran’s becoming the next nuclear power of the world, Russia’s irrefutable role and Russia-Iran relations have moved to a different dimension. The examination of this dimension in terms of the concept of international relations will shed light on the reasons for the attempts to develop regional balances and Russia’s relations with Iran in the context of nuclearization.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, iii -- ABSTRACT, iv -- İÇİNDEKİLER, v -- TABLOLAR LİSTESİ, vii -- ŞEKİLLER LİSTESİ, viii -- HARİTALAR LİSTESİ, ix -- KISALTMALAR LİSTESİ, x -- GİRİŞ, 1 -- BİRİNCİ BÖLÜM -- NÜKLEERLEŞME SONRASI ULUSLARARASI İLİŞKİLER SİSTEMİ VE -- NÜKLEER ORTAM -- 1.1. Nükleerleşme Kavramı, 5 -- 1.2. Küresel Ölçekte Nükleerleşme, 9 -- 1.3. Nükleerleşmenin Uluslararası İlişkiler Sistemi Üzerinde Yarattığı Etkiler, 14 -- İKİNCİ BÖLÜM -- NÜKLEERLEŞEN İRAN VE KRİZDE ROL ALAN DİĞER AKTÖRLER -- 2.1. İran’ın Nükleerleşme Süreci, 17 -- 2.2. İran’ın Nükleerleşmesi Krizinin Diğer Önemli Aktörleri, 26 -- 2.2.1. Amerika Birleşik Devletleri, 27 -- 2.2.2. Rusya, 30 -- vi -- 2.2.3. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Nükleer Silahların Yayılmasını -- Önleme Antlaşması (NPT), 32 -- 2.2.3.1. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 32 -- 2.2.3.2. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT), 35 -- 2.2.4. Avrupa Birliği, 37 -- 2.2.5. Türkiye, 38 -- 2.2.6. İsrail, 41 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -- İRAN’IN URANYUM ZENGİNLEŞTİRME PROGRAMI VE RUSYA - İRAN -- İLİŞKİLERİ -- 3.1. Bir Bölgesel Güç Olarak İran, 44 -- 3.2. İran Dış Politikasının Temel Parametreleri, 46 -- 3.3. İran’ın Uranyum Zenginleştirme Programı ve Nükleer Tesisleri, 49 -- 3.3.1. İran’ın Uranyum Zenginleştirme Programı, 49 -- 3.3.2. İran’ın Nükleer Tesisleri, 51 -- 3.4. Uranyum Zenginleştirme Programı Çerçevesinde Gelişen Rusya - İran İlişkileri . 55 -- 3.4.1. İran’ın Uranyum Zenginleştirme Programına Rusya’nın Dahil Olması, 55 -- 3.4.2. Rusya’nın İran’a Yönelik Gerçekleştirdiği Nükleer Ürün ve Hizmet -- İhracatı, 59 -- 3.4.3. Uranyum Zenginleştirme Programı Çerçevesinde Rusya’nın İran’a -- Yönelik İzlediği Dış Politika, 61 -- 3.4.4. Karşılıklı Politik Çıkar ve Beklentiler, 64 -- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM -- SONUÇ -- 4.1. Sonuç, 69 -- KAYNAKLAR, 72en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesi
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRusya_Dış ilişkiler_İran
dc.subjectRussia_Foreign relations_Iran
dc.subjectİran_Dış ilişkiler_Rusya
dc.subjectIran_Foreign relations_Russia
dc.subject.lccDS 274.2.R8/F39
dc.titleUranyum zenginleştirme programı bağlamında Rusya - İran ilişkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programıen_US
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record