Recent Submissions

  • Muğla’nın turizm arz talep yapısının gelişimi 

    Çoban, Mine (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
    Turizm ülkemizde ve dünya da en büyük sektörler arasında yer almakta ve günden güne gelişmeye devam etmektedir. Ülkemizin turizm cenneti olan Muğla’nın turizm konusunda geleceğe yönelik planlar yapması, tarihi, kültürel ...