Now showing items 8-10 of 10

  • Tarihi, siyasi ve fikri arka planıyla 9 Mart 1971 darbe girişimi 

   Şen, Erkan (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
   27 Mayıs 1960 darbesi, Türkiye’de 1960’lı yılların siyasetini belirleyen ana etken olmuştur. Emir komuta zinciri dışında gerçekleşmiş olan darbe, siyasete karşı bir darbe olduğu kadar ordunun o güne kadarki kendine özgü ...
  • Telekomünikasyon yolu ile iletişimin denetlenmesi 

   Tırtır, Mustafa (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2015)
   Haberleşme Hürriyeti, Anayasa'mızla güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerdendir. Bu özgürlüğü kısıtlayan bir tedbirin Yasa ile düzenlenen sınırlarının kıyas ya da yorum yoluyla genişletilmemesi gerekmektedir. ...
  • Türk belediye mevzuatı bakımından hizmette yerellik ilkesi 

   Barut, Esra (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
   Bu çalışma, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile ülkemizin kabul ettiği ve Avrupa Birliği Hukukunda da yer verilmesi sebebiyle adaylık sürecindeki ülkemizi yakından ilgilendiren hizmet yerellik ilkesinin Türk Belediye ...