Show simple item record

dc.contributor.authorBayraktar, Osman
dc.date.accessioned2018-05-30T14:15:48Z
dc.date.available2018-05-30T14:15:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1868
dc.descriptionORCID: 0000-0002-8491-674Xen_US
dc.description.abstractYetkinlik kavramı ilk defa 1959’da White tarafından kullanılmış, insan kaynakları yönetimi alanında kullanımı ise McClelland’ın 1973’deki deneyimleri ve kavramsallaştırması ile gündeme gelmiştir. Boyatzis (1982), Spencer ve Spencer (1993)’ların çalışmaları bu yaklaşımın hem içeriğinin derinleşmesini hem de sistemleştirerek yaygınlaşmasını sağlamıştır. Geldiğimiz aşamada yetkinlikler, çalışanlara ilişkin olarak bütün dünyada insan kaynakları alanında yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Bu makalede yetkinlik kavramının ortaya çıkışı, yetkinlik türleri, farklı yazarlar ve uygulamacılar tarafından geliştirilmesi ve günümüzdeki kullanım durumu incelenmiştir. İlave olarak yetkinlik kavramına yönelik eleştiriler saptanmış ve sunulmuştur. Bazı eleştiriler olmasına rağmen yetkinlik kavramı insan kaynakları yönetimi yazını ve uygulamalarında geniş biçimde kabul görmüş durumdadır. Makale, literatür taraması niteliğindedir.en_US
dc.description.abstractThe concept of competency was first used by White in 1959 and its use in the field of human resources management came to mind with McClelland's experience and conceptualization in 1973. The work of Boyatzis (1982) and Spencer and Spencer (1993) has enabled this concept to both deepen and systematize its content. It is a concept widely used in the world of human resources all over the world. In this article, the development of the concept of competence, the types of competence, the development by different authors and practitioners, and the current use situation are examined. In addition, criticisms about the concept of competence have been identified and presented. Despite some criticisms, the notion of competence has been widely accepted in human resource management literature and practice. The article is in the nature of literature review.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYetkinliken_US
dc.subjectYeterliliken_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectYetkinlik Eleştirilerien_US
dc.subjectCompetenceen_US
dc.subjectCapabilitiesen_US
dc.subjectHuman Resources Managementen_US
dc.subjectCriticism of Competenceen_US
dc.titleÇalışan yetkinliklerine kavramsal bir yaklaşımen_US
dc.title.alternativeA conceptual approach to employee competenciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID16813en_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage314en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record