Show simple item record

dc.contributor.authorKaraman, Filiz
dc.date.accessioned2018-05-30T13:50:08Z
dc.date.available2018-05-30T13:50:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1858
dc.descriptionORCID: 0000-0002-8491-674Xen_US
dc.description.abstractOrganik pazarlar, organik ürün tüketicileri için farklı markaların farklı ürün çeşitlerini, diğer organik ürün satan yerlere kıyasla daha uygun fiyata ve toplu olarak bulabileceği bir ortam sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı organik ürün kullanan tüketicilerin organik ürün pazarlarına gitmelerine yönelik tutumlarını ve tercihlerini etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışmanın en önemli özelliği ve önceki yapılmış çalışmalardan farkı, organik pazarlara gidilerek yalnızca organik ürün tüketicisi ile görüşülmüştür. Organik ürün tüketicilerine bulundukları organik pazarlar ve pazarda satılan organik ürünler hakkında sorular sorulmuştur. Organik pazarların fiziksel özellikleri ve orada bulunan organik ürünler hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Organik ürün pazarlarındaki ürünlerin denetimine olan güven de incelenmiştir. Organik ürünler ve organic pazarlar konusunda insanları haberdar etmek ve bilgilendirmekte çalışmanın amaçlarındandır.en_US
dc.description.abstractOrganic bazaars provide an environment in which organic product consumers can find different brands of different organic product varieties with reasonable price when compare to commercial markets. The aim of this study is to examine the factors that influence the attitudes and preferences of organic bazaar consumers. The most important feature of the work, and the difference from the other previous works, only the organic product consumers were interviewed who shopping at the organic bazaars. The organic product consumers were asked about organic bazaars and organic products sold in the bazaars. The information about the physical properties of organic bazaars and the organic products found there have been tried to be observed. Confidence in the control of products in the organic product bazaars has also been examined. To inform people about organic products and organic bazaars are also the purpose of the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrganik Ürünen_US
dc.subjectOrganik Pazaren_US
dc.subjectFaktör Analizien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectOrganic Producten_US
dc.subjectOrganic Bazaaren_US
dc.subjectFactor Analysisen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleOrganik ürün tüketicilerinin organik pazarlara gitmesini etkileyen faktörler üzerine bir saha çalışmasıen_US
dc.title.alternativeA field study on the factors effecting organic product consumers to go to organic bazaarsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID31427en_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.endpage142en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record