Show simple item record

dc.contributor.authorBaşar, Emel
dc.date.accessioned2018-03-21T09:11:48Z
dc.date.available2018-03-21T09:11:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1305-7820
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1798
dc.description.abstractYaşam sürdürme analizi (survival analysis), iyi tanımlanmış bir başlangıç noktasından itibaren ölçülen ve önceden tanımlanmış herhangi bir olayın gerçekleşmesine kadar geçen zaman sürelerinden oluşan verinin analizinde kullanılmaktadır. Yaşam sürdürme zamanlarından oluşan yaşam sürdürme verisi, çoğu zaman durdurmaya (censoring) bağlı olarak tamamlanamamıştır ve bilinen istatistiksel yöntemler kullanılamamaktadır. Yaşam sürdürme fonksiyonu ve hazard hızı, bütün yaşam sürdürme analizi teorisinde açıklanmaya çalışılan iki temel kavram olmaktadır. Bu kavramları açıklamak üzere özellikleri birbirlerinden farklı pek çok model kurulmaktadır. Bu çalışmada, temel olarak hazard hızını modelleyen ve yaşam sürdürme analizinde yaygın olarak kullanılan bazı modeller sayma süreçleri çerçevesinde incelenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe survival analysis is used to analyzing survival data which are measured from well defined starting point to the occurrence of well defined any event. Survival data are consisting of the survival times and they are frequently incomplete observations due to censoring. So, ordinary statistical methods cannot be used. The survival function and the hazard rate are two basic concepts to be explained in theory of survival analysis. There are many models with different properties to explain these concepts. In this study, in the context of counting process some models that are used in the survival analysis have been considered and basically have been explained hazard rate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYaşam Sürdürme Analizien_US
dc.subjectHazard Hızıen_US
dc.subjectCox Modelen_US
dc.subjectSayma Sürecien_US
dc.subjectToplamsal Hazard Modelien_US
dc.subjectÇarpımsal-Toplamsal Hazard Modelien_US
dc.subjectKırılganlıken_US
dc.subjectSurvival Analysisen_US
dc.subjectHazard Rateen_US
dc.subjectCox’s Modelen_US
dc.subjectCounting Processen_US
dc.subjectAdditive Hazards Modelen_US
dc.subjectMultiplicative-Additive Hazards Modelen_US
dc.subjectFrailtyen_US
dc.titleSayma süreçleriyle yaşam sürdürme analizien_US
dc.title.alternativeCounting process in survival analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID113428en_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue31en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage72men_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record