Show simple item record

dc.contributor.authorGüçlü Sözer, Edin
dc.contributor.authorCivelek, Mustafa Emre
dc.contributor.authorKara, Ayşe Simin
dc.date.accessioned2017-12-19T08:15:03Z
dc.date.available2017-12-19T08:15:03Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1303-5495
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1772
dc.description.abstractThis study aims to to shed light into an unexplored area of the marketing by exploring the relationship between Consumer Based Brand Equity and Brand Reputation, two distinct constructs, the former from marketing theory and practice and the latter from the communication field, which play important roles in the market performance of firms. Results of the study confirm that there is a positive relationship within the sub-dimensions of Consumer Based Brand Equity in a sequential structure, which brings consumers from the basic awareness level about the brand to the formation of Brand Associations as well as the perception of quality and consequently resulting to support the level of loyalty through Brand Associations. Another finding of the study is that Brand Loyalty, which is the ultimate level of Consumer Based Brand Equity construct, is found to positively affecting the Brand Reputation. This study contributes to the existing literature by exploring the relationship between Consumer Based Brand Equity and Brand Reputation in a reverse direction compared to the existing studies in the literature. Finding suggests that not only Brand Reputation supports Brand Loyalty level of consumers as confirmed in the current literature.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, şirketlerin pazar performansı üzerinde etkili olan ve bir tanesi pazarlama teorisi alanından Tüketici Bazlı Marka Değeri, diğeri ise iletişim alanından Marka Repütasyonu olmak üzere iki farklı kavramın arasındaki ilişkiyi inceleyerek henüz aydınlatılmamış bu pazarlama alanına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçları Tüketici Bazlı Marka Değeri’nin alt boyutları arasında sırasal bir ilişki olduğunu doğrulamıştır. Bu sıralı ilişkiler çerçevesinde, temel Marka Farkındalığı’nın Marka Çağrışımları ve Kalite Algısı’nın oluşmasına pozitif katkı yaptığı ve buna bağlı olarak Marka Çağrışımları aracılığı ile Marka Bağlılığı seviyesini desteklediği tespit edilmiştir. Bu çalışmada ayrıca Tüketici Bazlı Marka Değeri’nin nihai seviyesi olan Marka Bağlılığı’nın Marka Repütasyonu üzerinde pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Mevcut literatürde yer alan Marka Repütasyonu’nun Tüketici Bazlı Marka Değeri üzerindeki etkisini ölçen çalışmaların aksine, bu çalışma söz konusu ilişkiyi tersten ölçerek, Tüketici Bazlı Marka Değeri’nin Marka Reputasyonu üzerindeki etkisini ölçümlemiş ve mevcut literatüre katkıda bulunmuştur. Mevcut literatürde yer aldığı şekilde sadece Marka Reputasyonu’nun tüketicilerin Marka Bağlılığı seviyesi üzerinde etkili olmadığını ancak aynı zamanda bu ilişkinin diğer bir boyutu olarak tüketicilerin Marka Bağlılığı seviyesinin Marka Repütasyonu’nun gücü üzerinde etkili olduğu da çalışmaların bulguları arasında yer almaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMersin Üniversitesi Eğitim Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConsumer Based Brand Equityen_US
dc.subjectBrand Reputationen_US
dc.subjectBrand Awarenessen_US
dc.subjectBrand Associationsen_US
dc.subjectPerceived Qualityen_US
dc.subjectBrand Loyaltyen_US
dc.subjectTüketici Bazlı Marka Değerien_US
dc.subjectMarka Repütasyonuen_US
dc.subjectMarka Farkındalığıen_US
dc.subjectMarka Çağrışımlarıen_US
dc.subjectKalite Algısıen_US
dc.subjectMarka Bağlılığıen_US
dc.titleThe effect of consumer based brand equity on brand reputationen_US
dc.title.alternativeTüketici bazlı marka değerinin marka reputasyonu üzerindeki etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID21375en_US
dc.contributor.authorID234479en_US
dc.relation.journalInternational Journal Of Eurasia Social Sciencesen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage1563en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record