Show simple item record

dc.contributor.authorOğuz, Oya
dc.contributor.authorAslan, Zafer
dc.contributor.authorCan, Zehra
dc.contributor.authorYazıcı, Devrim
dc.date.accessioned2014-08-12T12:20:51Z
dc.date.available2014-08-12T12:20:51Z
dc.date.issued2002-05
dc.identifier.issn2149-3669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/171
dc.description.abstractKuramsal çalısmalara göre gravite dalgaları asagı atmosferde uyarılarak atmosferin üst kısımlarına enerji ve momentum taşımaktadırlar. Gravite dalgaları orta atmosferin üst kısımlarında büyük ölçekli rüzgar hareketleri ile etkilesime girerek sönümlenmektedirler. Farklı meteorolojik parametrelerin çalkantı terimleri gravite dalgalarının uyarılma kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Fakat etkin mekanizmanın hangisi oldugu konusunda henüz kesinlesmis bir kanıt yoktur. Bu çalısmada yukarı seviye gözlem verilerine dayalı olarak troposfer ve asagı statosferde gözlenen bazı meteorolojik parametreler kullanılarak İstanbul ve civarında gravite dalgalarının mevsimsel degisimleri incelenmektedir.en_US
dc.description.abstractAccording to the theoretical studies, gravity waves excited in the lower atmosphere could transport momentum and energy on to the upper atmosphere. Gravity waves are attenuated by interacting with the large-scale wind motions in the upper part of mid-atmosphere. Different meteoroiogical parameters and atmospheric circulations are known as one of the sources of gravity waves. However, there is no proof of a true mechanism yet. In the present study, we examine the seasonal variations of gravity waves above istanbul, by using data about meteorological parameters of troposphere and lower atmosphere.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAtmosfer Dalgalarıen_US
dc.subjectGravite Dalgalarıen_US
dc.subjectAtmospheric Waves
dc.subjectGravity Waves
dc.titleOrta atmosferde yatay rüzgar hızının mevsimsel değişimi ve gravite dalgaları üzerindeki etkilerien_US
dc.title.alternativeThe variation of horizontal wind speed and its effect on gravity waves in the middle atmosphereen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR5877en_US
dc.contributor.authorIDTR6850en_US
dc.contributor.authorIDTR2759en_US
dc.contributor.authorIDTR174418en_US
dc.relation.journalİstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik ve Tasarım Fakültesien_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage46en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record