Now showing items 1-1 of 1

    • Sermaye şirketlerinde dağıtıma esas dönem kârı 

      Durmuş, Ahmet Hayri (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
      6102 sayılı TTK, Türkiye Muhasebe Standartları setinin, Türkiye’deki ticari işletmelerde uygulanması düzenlenmesi ile dürüst resim ilkesine göre bilanço ve ticari kâr oluşturma zorunluğu getirmiştir. TTK, bazı işletmeler ...