Show simple item record

dc.contributor.authorÇemberci, Murat
dc.contributor.authorOnursal, Fatma Serab
dc.contributor.authorArtar, Okşan
dc.contributor.authorUca, Nagehan
dc.contributor.authorCivelek, Mustafa Emre
dc.date.accessioned2017-07-11T07:53:59Z
dc.date.available2017-07-11T07:53:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-1961
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1661
dc.description.abstractRecent data of Civil Aviation in Turkey shows that the sector is getting bigger. With the development of technology, the economic tariff packages created by airline operators with shorter flight times and higher flight frequencies have increased the business volume of the sector. This trend has also increased the demand for human resources in the sector. Human resources trained in the field of civil aviation demanded by the sector have also been taken into consideration by the universities and universities have increased the number of departments/programs and quotas in order to train qualified human resources. However, the lack of curriculum, teaching staff, and foreign language and professional competence certificates in universities creates problems for those trained in civil aviation working in job positions in the sector. This article is the first in Turkey to address these problems within the scope of trainings that provide professional competence certificates, employment figures and enterprises. In the conclusion of the article, a map of professional competence certificates has been developed.en_US
dc.description.abstractTürkiye’de son yıllardaki Sivil Havacılık verilerine bakıldığında sektörün giderek büyümekte olduğu görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte havayolu işletmelerinin daha kısa sefer süresi ve daha yüksek sefer sıklığı sayesinde oluşturdukları ekonomik tarife paketleri sektörün iş hacmini artırmıştır. Bu artış sektördeki insan kaynağı talebini de arttırmıştır. Sektörün talep ettiği sivil havacılık alanında yetişmiş insan kaynağı üniversiteler tarafından da dikkate alınmış ve üniversiteler sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla bölüm/program ve kontenjan sayılarını arttırmışlardır. Ancak, üniversitelerdeki müfredat, öğretim elemanı, yabancı dil ve yeterlilik belgesi eksiklikleri sivil havacılık alanında eğitim görmüş kişilerin sektördeki iş pozisyonlarında çalışmalarında sorunlar yaratmaktadır. Bu makale, bu sorunları işletmeler, istihdam rakamları ve yeterlilik belgesi sağlayan eğitimler kapsamında ele alan Türkiye’deki ilk araştırmadır. Makalenin sonuç kısmında tüm paydaşlar için bir yeterlilik belgesi haritası geliştirmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherMersin Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCivil Aviationen_US
dc.subjectProfessional Competence Certificateen_US
dc.subjectBusiness Positionsen_US
dc.subjectChart of Professional Competence Certificateen_US
dc.subjectSivil Havacılıken_US
dc.subjectYeterlilik Belgesien_US
dc.subjectİş Pozisyonlarıen_US
dc.subjectYeterlilik Belgesi Haritasıen_US
dc.titleAnalysis of business positions requiring professional competence certificates in civil aviationen_US
dc.title.alternativeSivil havacılıkta yeterlilik belgesi gerektiren iş pozisyonlarının analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorID192798en_US
dc.contributor.authorID16257en_US
dc.contributor.authorID20729en_US
dc.contributor.authorID18460en_US
dc.contributor.authorID21375en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8569-4950en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7438-8640en_US
dc.relation.journalInternational Journal Of Eurasia Social Sciencesen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümüen_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue8en_US
dc.identifier.startpage680en_US
dc.identifier.endpage712en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record