Show simple item record

dc.contributor.authorButgel Tunalı, Selen
dc.date.accessioned2017-05-29T11:29:23Z
dc.date.available2017-05-29T11:29:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-605-65119-9-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1627
dc.description1st International Conference on New Trends in Communicationen_US
dc.description.abstractRakipler arasında tasarım ve göstergebilim ilkelerine en uygun tasarlanan, rengi, illüstrasyonu, tipografisi ile marka imajını en iyi yansıtan logo tasarımı bir markanın en dikkat çekici unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Logo tasarımlarında, bireylerin logoyu beğenmesi, beğeni sonucu kabul etmesi marka ile logonun bütünleşmesi ve ilişkinin pekişmesi açısından önemli bir unsurdur. Bu nedenle bu çalışmada İGA markasının çok fazla bilinmemesinden tarafsız bakış açısını en yüksek düzeye çıkarmak, ikinci olarak ise detaylı bir pazarlama stratejisi ile çalışmalarını yürüten havaalanı marka kimliği çalışmalarının, bireylerdeki etkisini ölçümlemek amacıyla; İstanbul’da inşaatı devam eden 3. Havaalanı ( İGA) için hazırlanan iki logo alternatifi göstergebilimsel açıdan incelenecektir. Bu çalışma için yapılan deney tasarımı ile “Reklamcılık” bölümü lisans öğrencilerine logo tasarımları öncelikle göstergebilimsel çözümleme yapılmadan beğenileri ölçülmüştür. Deney tasarımının ikinci aşamasında ise yine aynı şekilde “Reklamcılık” bölümü lisans öğrencilerine bu sefer her iki logonun da göstergebilimsel analizi detaylı bir şekilde yapıldıktan sonra logo tasarımlarına yönelik beğenileri ölçülecektir. Beğeni skorları bir kategorik bağımsız değişken ve iki sürekli bağımlı değişken olduğu için, SPSS yöntemi kullanılarak Tek Yönlü Manova Analizi ( One Way Manova) yöntemi ile incelenmiştir. Katılımcıların alternatif logo 1 ve alternatif logo 2’ye yönelik; “göstergebilimsel anlamlandırmanın logo beğenirliği üzerinde etkisi vardır” sonucu analiz sonrasında ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe most remarkable element of a brand is logo design. It is the best reflects the brand image with its color, illustration, typography and design which is the most remarkable element for a brand identity. Logo designs are an important element in terms of individuals ‘liking’ and acceptance and integration with brand. İstanbul Grand Airport (İGA) brand has been chosen to measure the effect of airport brand identity studies on individuals to work with a detailed marketing and branding strategy, while the second is to take the objective angle to the highest level for the target does not know much about the IGA brand. For this reason, two logo alternatives prepared by brand and marketing strategists for the İstanbul 3rd Airport (IGA) will be examined from a semiotic perspective. The experimental design made for this study, the logo designs showed to the undergraduate students of the “Advertising” department were measured before thesemantic analysis was not made. In the second stage of the experiment design will be measured once again in the same way to the “Advertising” department undergraduate students, this time with a detailed semiotic analysis of both logos. Since the scores were a categorical independent variable and two continuous dependent variables, they were analyzed by the One Way Manova (SPSS) method. “The effect of semantic meaning on the logo liking has significant effect.” has emerged after the analysis.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Ticaret Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLogoen_US
dc.subjectİGAen_US
dc.subjectİstanbul Havaalanıen_US
dc.subjectLogoen_US
dc.subjectIGAen_US
dc.subjectIstanbul Airporten_US
dc.titleLogoyu anlamlandırma ve logoyu beğenme ilişkisi İstanbul Grand Airport (İGA) logo tasarımı üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeLogo meaning and logo likability relationship a research on Istanbul Grand Airport (IGA) logo designen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.relation.journal1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansıen_US
dc.identifier.startpage324en_US
dc.identifier.endpage330en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record