Recent Submissions

  • 1st International Conference on New Trends in Communication : 4-5 May 2017 

    Öztürk, Gülay; Eken, İhsan; 25435; 246368; İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2017)
    Yeni medyanın yükselişinden global ölçekte hakimiyet kazanan sosyal ağlara kadar dijital teknolojinin birleştirici etkisi insanların iletişim kurma biçimlerini değiştirmiştir. Yeni teknolojiler ve dünyanın değişen kimyası ...