Now showing items 1-1 of 1

    • Bütüncül (holistik) peyzaj planlama yaklaşımı 

      Aksu, Gül Aslı (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
      Bir peyzajı bütüncül olarak değerlendirebilmek ve hakkında sürdürülebilir yönetim kararları alabilmek için öncelikle strüktür, fonksiyon ve değişim olmak üzere başlıca üç bileşeninin araştırılması ve aralarındaki ilişkilere ...