Now showing items 19-19 of 19

    • Türkiye’de yeşil alanlarla ilgili yasal düzenlemeler 

      Aksoy, Yıldız (İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014)
      Kentsel yeşil alan standartları, kentin coğrafi konumu, fiziksel dokusu, doğal kaynakları, nüfus büyüklüğü ve nüfus yapısına ilişkin değişkenler doğrultusunda belirlenmektedir. Farklı kentsel aktivitelerin gerçekleştiği ...