Show simple item record

dc.contributor.authorCivelek, Mustafa Emre
dc.contributor.authorÇemberci, Murat
dc.contributor.authorAşçı, Mehmet Saim
dc.date.accessioned2015-11-30T12:29:39Z
dc.date.available2015-11-30T12:29:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1308-6979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1332
dc.description.abstractTrust is a psychological factor that is the premise of social relations. The trust level in a country is connected with the culture and forms the social capital. Organizational trust may be defined that the employees don’t require protecting themselves against the policies of organization which would affect them. Organizational commitment is defined that the employees internalize the organization values and creating the will of staying in the organization. The trust is considered as the most important premise of commitment. In this study the conceptual approach is developed how the organizational trust would be built in the commitment perspective.en_US
dc.description.abstractGüven her türlü sosyal ilişkinin öncülü olan psikolojik bir faktördür. Bir ülke içindeki güven düzeyi o ülkenin kültürü ile bağlantılıdır ve ülkenin sosyal sermayesini oluşturur. Örgütsel güven ise, risk içeren durumlarda bile çalışanın örgütün kendisini etkileyecek uygulama ve politikalarına karşı kendini koruma ihtiyacı duymaması olarak tanımlanabilir. Örgütsel bağlılık, çalışanların örgüt amaçlarını ve değerlerini içselleştirmesi ve örgüt içerisinde kalma isteği oluşturması olarak tanımlanabilir. Örgütsel güven bağlılık açısından değerlendirildiğinde, güven bağlılığın en önemli öncülü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, literatürde yer alan örgütsel güven ve bağlılık alanındaki çalışmalar incelenmiş, örgütsel güvenin bağlılık perspektifinden nasıl tesis edileceği ile ilgili kavramsal bir yaklaşım geliştirilmiştir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDoğuş Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTrusten_US
dc.subjectSocial Capitalen_US
dc.subjectOrganizational Trusten_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectGüvenen_US
dc.subjectSosyal Sermayeen_US
dc.subjectÖrgütsel Güvenen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.titleConceptual approach to the organizational trust building in commitment perspectiveen_US
dc.title.alternativeÖrgütsel güvenin tesisine bağlılık perspektifinden kavramsal yaklaşımen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR21375en_US
dc.contributor.authorIDTR192798en_US
dc.contributor.authorIDTR47085en_US
dc.relation.journalDoğuş Üniversitesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Bölümüen_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage217en_US
dc.identifier.endpage226en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record