Show simple item record

dc.contributor.authorUca, Nagehan
dc.contributor.authorCivelek, Mustafa Emre
dc.contributor.authorÇemberci, Murat
dc.date.accessioned2015-11-13T08:45:00Z
dc.date.available2015-11-13T08:45:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/ 10.17740/eas.econ.2015-V1-04
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11467/1325
dc.description.abstractDomestic and foreign trade are the most important components of the logistics sector. Logistics is related with planning, application and control of flowing of product, service and information between production and consumption areas. The most important indicators to represent the level of development of a country are economic indicators. Developments in the logistics sector contribute production and consumption activities around the World. In this context, logistics sector has an important role in social and economic development. The aim of this study is to designate the relation between gross domestic product (GDP) and logistics performance index (LPI) and differentiate the effects of the components of the LPI on GDP. As a result of the analysis conducted, the effects of Customs and Infrastructure dimensions of LPI on GDP are statistically meaningful.en_US
dc.description.abstractUlusal ve uluslararası ticaret, lojistik sektörünün en önemli bileşenlerindendir. Lojistik, üretim ve tüketim noktaları arasındaki ürün, hizmet ve bilgi akışının, planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesi süreci ile ilgilenmektedir. Ülkenin gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini anlamamızdaki en önemli göstergeler ekonomik göstergelerdir. Dünya genelinde sektördeki gelişmeler üretim ve tüketim faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktaadır. Bu bağlamda, lojistik sektörünün sosyal ve ekonomik kalkınmada kritik bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Gayri Safi Milli Hasıla ile Lojistik Performans Endeksi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve lojistik performans göstergelerinin ülkelerin gayri safi millî hasılası üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Literatürde bu konuda yapılmış fazla çalışma bulunmamaktadır. Yapılan analizler neticesinde Lojistik Performans Endeksinin alt boyutları olan “gümrüklerin ve gümrükleme süreçlerinin verimliliği” ve “ticaret ve taşımacılıkla ilgili altyapı kalitesi” ille gayri saffı milli hasıla arasında bir ilişkinin varlığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectLPIen_US
dc.subjectGDDPen_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectLPEen_US
dc.subjectGSMMHen_US
dc.titleThe effect of the components of logistics performance index on gross domestic product: conceptual model proposalen_US
dc.title.alternativeLojistik performans endeksi bileşenlerinin gayri safi milli hasıla üzerine etkisi: kavramsal model önerisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.authorIDTR18460en_US
dc.contributor.authorIDTR21375en_US
dc.contributor.authorIDTR192798en_US
dc.relation.journalEurasian Academy Of Sciences Eurasian Business & Economics Journal.en_US
dc.contributor.departmentİstanbul Ticaret Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümüen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage86en_US
dc.identifier.endpage93en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record